TDL ja keskitetyn julkaisuarkistotoiminnan ratkaisuja (OR2009 10/10)

Texas Digital Library (TDL) on Teksasin yliopistojen konsortio, jonka tarkoituksena on huolehtia jäsentensä digitaalisten tuotosten pitkäaikaissäilytyksestä ja jakamisesta Open Access-periaatteella. Toimintaa pyritään tehostamaan sekä taloudellisesti että laadullisesti: Kulut, tekniset resurssit ja suunnittelutyö jaetaan yhdessä. Sen sijaan, että jokainen yliopisto suunnittelisi ja ylläpitäisi omia järjestelmiään, pyritään löytämään yhdessä parhaat ratkaisut ja käyttämään niitä mahdollisimman yhdenmukaisesti. Lopputuloksen toivotaan olevan loppukäyttäjän kannalta selkeämpää, kun useamman yliopiston materiaalit löytyvät yhdestä paikasta ja yhtenäisesti kuvailtuna. Palvelukokonaisuuden kaksi keskeistä komponenttia ovat keskitetty julkaisuarkisto sekä syöttö- ja hallinnointijärjestelmä Vireo.

Keskitetty julkaisuarkisto kokoaa jäsenyliopistojensa materiaalia yhteen paikkaan OAI-PMH- ja OAI-ORE-rajapintoja hyödyntäen. Kerääminen tehdään yliopistojen ja kampuksien paikallisista arkistoista. Luovutustasoja on kolme: Joistain kokoelmista TDL-arkistoon kopioidaan sekä tietueiden kuvailutiedot että niihin liittyvät tiedostot. Toinen vaihtoehto on kopioida kuvailutiedot ja ainoastaan linkit tiedostoihin. Kolmantena vaihtoehtona on kopioida pelkät kuvailutiedot. Kaksi ensimmäistä tapaa vaatii tietoa luovuttavalta arkistolta OAI-ORE-tuen, kolmannessa riittää OAI-PMH. TDL:n DSpace-pohjaiseen arkistoon on tehty laajennus, joka mahdollistaa OAI-ORE-haravoinnin. Haravointi toimii kokoelmatasolla ja tämä mahdollistaa tapauskohtaisen valinnan siitä, mitä haravointitasoa käytetään. Haravointitoiminto voidaan automatisoida ajastamalla. Keskitetty arkisto on esituotantovaiheessa ja työ on tarkoitus integroida DSpace 1.6:n kanssa. Kun työ saadaan valmiiksi, se on tarkoitus jakaa muillekin Open Sourcena.

Syöttö- ja hallinnointijärjestelmä Vireo tarjoaa opiskelijoille helppokäyttöisen tavan luovuttaa opinnäyte Open Access-arkistoon ja tehokkaan ja yksinkertaisen hallintatyökalun kirjastovirkailijoille ja opetushenkilökunnalle. Hallintatyökalulla voidaan tarkistaa julkaistavan työn kuvailutietojen ja tiedostojen oikeellisuus, sekä julkaista tai hylätä työ. Vireossa on panostettu helppokäyttöisyyteen. Opiskelijan ja tarkastajien välinen kommunikointi tapahtuu Vireon sisällä ja mikäli tarkistaja löytää työssä on jotain ongelmaa, se voidaan palauttaa takaisin opiskelijan korjattavaksi. Vireo hyödyntää Shibboleth-tekniikkaa autentikoinnissa ja täyttää Shibboleth-arvojen perusteella tiettyjä kenttiä opiskelijan puolesta. Lisäksi ohjeet kenttien vieressä antavat lisäinformaatiota siitä, mitä kenttään tulisi täyttää. Vireossa on myös embargotuki, eli työt voidaan jättää odottamaan julkaisemista ennalta määrätyksi ajaksi. Tarkistajille näytetään workflow-jono, jossa näkyvät kaikki Vireoon tallennetut, hyväksymättömät työt. Näkymää voi muokata suodattamalla näkyviin vain tarkistajaa koskevat työt. Vireo voidaan liittää paikallisesti yliopistojen julkaisuarkistoihin. Tällä hetkellä se on käytössä Texas A&M -yliopistossa ja testikäytössä Austinin yliopistossa. Liittäminen tosin vaatii sen, että julkaisuarkisto käyttää tiettyä versiota DSpacesta, sillä Vireo pohjautuu Manakin-tekniikkaan. Tämä ei ole yllätys, sillä Vireon tekijät ovat myös Manakinin alkuperäisiä tekijöitä.

Myös Vireo on tarkoitus jakaa julkisesti Open Sourcena sitten kun se on täysin tuotantokunnossa. Valitettavasti suomalaisille opinnäytteille se ei suoraan sovellu, sillä skandimerkit eivät kuulemma toimi. Lisäksi Vireo on integroitu tiivisti TDL:n eritystarpeisiin, joten se täytyy mukauttaa omaan ympäristöön sopivaksi.

Kaiken kaikkiaan TDL vaikuttaa mielenkiintoiselta konsortiolta, joka tuntuu saavan paljon aikaan ja jonka keksinnöt ja tuotokset ovat jaossa koko Teksasin yliopistoverkostolle.

–> Takaisin ensimmäiseen OR2009-merkintään