TDL ja keskitetyn julkaisuarkistotoiminnan ratkaisuja (OR2009 10/10)

Texas Digital Library (TDL) on Teksasin yliopistojen konsortio, jonka tarkoituksena on huolehtia jäsentensä digitaalisten tuotosten pitkäaikaissäilytyksestä ja jakamisesta Open Access-periaatteella. Toimintaa pyritään tehostamaan sekä taloudellisesti että laadullisesti: Kulut, tekniset resurssit ja suunnittelutyö jaetaan yhdessä. Sen sijaan, että jokainen yliopisto suunnittelisi ja ylläpitäisi omia järjestelmiään, pyritään löytämään yhdessä parhaat ratkaisut ja käyttämään niitä mahdollisimman yhdenmukaisesti. Lopputuloksen toivotaan olevan loppukäyttäjän kannalta selkeämpää, kun useamman yliopiston materiaalit löytyvät yhdestä paikasta ja yhtenäisesti kuvailtuna. Palvelukokonaisuuden kaksi keskeistä komponenttia ovat keskitetty julkaisuarkisto sekä syöttö- ja hallinnointijärjestelmä Vireo. Continue reading