Tietolinja 2/2016 ilmestynyt

Kansalliskirjaston Tietolinja-verkkolehden numero 2/2016 on nyt luettavissa osoitteessa

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2016052913002

Numeron artikkeleissa Esa-Pekka Keskitalo kirjoittaa opinnäytteiden säilytyksestä, joka on sekä kirjastojen että arkistojen asia. Juha Hakala käy läpi MARC-formaatin korvaajaksi ajatellun BIBFRAME-formaatin nykytilaa ja pohtii sen tulevaisuutta.

Lehden muut artikkelit liittyvät kevään aikana järjestettyihin tapahtumiin. FinELibin aineistopäivässä teemoina olivat avoin julkaiseminen ja e-kirjat. PASTEUR4OA-hankkeen päätöskonferenssissa Amsterdamissa tarkasteltiin mahdollisuuksia yhdenmukaisten avoimeen julkaisemiseen ja avoimeen dataan liittyvien kansainvälisten käytäntöjen luomiseen.

Antti-Jussi Nygård raportoi Montrealissa järjestetystä PKP Sprint -koodaustapahtumasta ja Tuula Pääkkönen Helsingissä järjestetystä digitaalisten ihmistieteiden hackathonista.

Tietolinja kertoo kuulumisia myös International Internet Preservation Consortiumin vuosittaisesta konferenssista, joka järjestettiin tänä vuonna Reykjavikissa.

Lisäksi numerossa on laaja ajankohtaiskatsaus, jossa käsitellään lyhyemmin monia muitakin aiheita.

Antoisia lukuhetkiä!