Digiloikka-projektin määrärahojen hakuaika päättyy 15.9.2019

Opetuksen toteutuksen digiloikka -projektissa on viimeisen kahden ja puolen vuoden aikana toteutettu kolme määrärahojen hakukierrosta, joiden yhteydessä rahoitus on myönnetty yhteensä 48 hankkeelle digitalisaation edistämiseen opetuksessa. Syksyllä 2019 on vuorossa neljäs ja viimeinen haku. Viimeisellä kierroksella projektiin valittavien hankkeiden määrärahakausi alkaa 1.1.2020 ja päättyy 30.6.2021.

Syksyn 2019 hakukierroksella hanke-ehdotuksia otetaan vastaan seuraavista aihepiireistä:

1) Jatkuva oppiminen (esim. tutustumiskurssit lukiolaisille, MOOC), 2) Opettajien digipedagogisen osaamisen kehittäminen (esim. koulutustarpeet), 3) Arvioinnin kehittäminen (esim. tenttien digitalisointi).

Hakukierroksen aikataulu

2.-15.9.2019 ilmoittautuminen hakuun E-lomakkeella:
Suomenkielinen lomake: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/89817/lomake.html
Svenskspråkig blankett: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/89817/lomake.html?rinnakkaislomake=Svenska
Application form in English: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/89817/lomake.html?rinnakkaislomake=English

Hakulomakkeet aukeavat 2.9.2019. Lomakkeella hakijoita pyydetään lyhyesti vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

  • Mikä muuttuu koulutusohjelmassa, jos ohjelma saa digiloikkarahoitusta? Miten iso muutos on?
  • Mihin raha on ajateltu käyttää? (+ karkea kuluarvio)
  • Ketkä ovat hankkeen toteuttajia (eritellen mahdollisten yliopiston ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden osuudet) ?
  • Miten hankkeessa osallistetaan opiskelijoita?
  • Mistä tiedätte, että olette onnistumassa?
  • Hankkeen riskit?

23.-27.9.2019 Hankesuunnitelmien esittelytilaisuudet (aikataulu tarkentuu). Tilaisuuteen tulee varata aikaa 20 minuutista tuntiin (esitys max 10 minuuttia + keskustelu). Hakijoille lähetetään tarkempia ohjeita 16.9.2018 jälkeen.

7.-18.10.2019 ohjausryhmä tekee päätöksen valittavista hankkeista. Määrärahakausi alkaa 1.1.2020 ja päättyy 30.6.2021.

Rahoituksen myöntämiseen liittyviä ehtoja:

1) Rahoitusta voivat hakea kandi- ja maisteriohjelmat. Koulutusohjelmat voivat tehdä myös yhteishakemuksia.
2) Ne ohjelmat, jotka ovat saaneet rahoituksen aiemmin, eivät voi hakea uutta rahoitusta.
3) Jaettavat summat katsotaan hakemusten ja suunnitelmien mukaan (= ei tasajakoa).
4) Hankesuunnitelmat ja hakuprosessin vaiheen 2 haastattelutilaisuuksien esitykset julkaistaan projektin blogissa ja wikisivuilla.
5) Haku ja itse projektissa mukana oleminen on yhteisöllinen prosessi, jossa edellytetään osallistumista yhteisiin tapaamisiin ja omien kokemusten jakamista yliopistoyhteisölle.

Hakemuksissa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin asioihin: 
1) Onko hanke pedagogisesti ja teknologisesti innovatiivinen suhteessa koulutusohjelman aiempaan tilanteeseen
2) Onko toteutus kestävällä pohjalla (projektisuunnitelma olemassa järkevästi rajatulle kehittämiskohteelle; realistinen toteuttamisaikataulu; työnjako ja vastuut mietittynä työryhmässä, jne. )
3) Miten hankkeessa osallistetaan opiskelijoita
4) Miten hanke tukee opetuksen avoimuutta
5) Miten hanke sitoutuu yhteisiin tapahtumiin ja viestintään
6) Miten laajaan joukkoon hanke vaikuttaa

Lisätietoja: projektipäällikkö Päivi Heino (paivi.heino@helsinki.fi).

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *