Presentation av delprojektet

Digitala verktyg för pedagogisk utveckling inom de svenska lärarutbildningarna vid Helsingfors universitet

Digital kompetens och multilitteraticiet utgör nyckelkompetenser som såväl lärare som studenter förväntas inneha och besitta. I detta projekt är avsikten att utveckla och stärka såväl lärarutbildares som studenters digitala kompetenser. Digitala verktyg och lärmiljöer integreras i forskning, undervisning, studier och praktik.

Ytterligare information: Professor Gunilla Holm, Helsingfors universitet, gunilla.holm (at) helsinki.fi och KirsiWallinheimo, kirsi.wallinheimo (at) helsinki.fi