Appar och webbaserade verktyg

Här kan du dela med dig av alla Appar och webbaseradeverktyg som du tycker att lämpar sig för studierna inom pedagogik.