Om forskningsprojektet

Forskningsprojekten (inom UKM digiprojekt) börjar i mindre skala redan nu på våren 2018 i form av pilotprojekt och med ett forskningsprojekt där avsikten är att utveckla och stärka såväl lärarutbildares som studenters digitala kompetenser.
Forskningsprojektet inleds med en survey inom lärarutbildarna vid SLU om hur de ser på olika innovationer inklusive digi verktyg och hur de ser på situationen. Surveyn används som bas för att studera lärarutbildarnas utveckling 
Lärarutbildarna för även en lärdagbok med reflektioner online på denna skyddade bloggBloggen fungerar också som kollegialt stöd i digital pedagogisk utveckling för personalenvid SLU. Blogginläggen kommer att användas som kompletterande information i forskningsprojektet om lärarens digitala pedagogiska utveckling Forskningsprojektet leds av Kirsi Wallinheimo och Gunilla Holm.  
Om du ännu inte fyllt i dina svar i blanketten så var vänölig och gör det innan du skriver ditt första blogginlägg. Det tar c. 10 minuter att svara på frågorna. 
Länken till eblanketten: