Workshop on changes on nature visitation and the potential of Mobile Big Data for visitor monitoring

How will nature-based tourism change in Finland in the upcoming years? What will be the implications for nature conservation and visitor management? What is the potential of Mobile Big Data for visitor monitoring?

If you would like to discuss more about these topics, join us on 28th September in Porthania Urbarium. The event is organized by the University of Helsinki’s Digital Geography Lab.

Find more information below in Finnish.

Työpaja luontovierailujen muutoksista ja massadatan kävijäseurantapotentiaalista

Aika: Torstaina 28.9.2023, klo 9.45–16.30

Paikka: Porthania Urbarium, Yliopistonkatu 3, Helsinki

Ilmoittautumislomake: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/125029/lomakkeet.html

Työpaja on kohdennettu virkistys- ja suojelualueiden parissa työskenteleville, erityisesti kävijäseurantatietoa kerääville tai tarvitseville asiantuntijoille. Tavoitteena on kartoittaa asiantuntijanäkemyksiä seuraavista teemoista:

  • Havaitut ja tulevat muutokset luontovierailuissa (kävijämäärissä, -profiileissa, aktiviteeteissä ym.)
  • Kävijäseurannan nykyiset ja tulevat tietotarpeet
  • Massadatalähteiden käyttö kävijämuutosten seurannassa: mahdollisuudet ja esteet

Työpajan tavoitteena on tuottaa kansainvälisesti kiinnostavaa tieteellistä tietoa luontovierailujen muutoksista ja niiden seurannan keinoista. Työpajassa saadun ymmärryksen ja laajemman tutkimuksen perusteella tuotetaan myös tieteeseen perustuvia suosituksia, joilla kävijäseurantaa voidaan jatkossa kehittää.

Työpajan järjestää Helsingin yliopiston Digital Geography Lab osana MOBICON-hanketta (Mobiilimassadatojen käyttö luontovierailujen ymmärtämiseen). Työpaja tarjoaa keskustelu- ja verkostoitumismahdollisuuksia tuomalla yhteen luontovierailujen ja kävijäseurannan parissa työskenteleviä asiantuntijoita järjestöistä, kunnista, julkishallinnosta, Metsähallituksesta ja virkistysalueyhdistyksistä. Tilaisuuden lopuksi tutkijat kertovat mobiiliaineistojen tarjoamista mahdollisuuksista luontoalueiden kävijäseurannassa. 

Päivitämme ohjelmaa lähiviikkoina: viimeisin versio on aina näkyvissä tässä julkaisussa.

Työpajan pääasiallinen kieli on suomi.

Ilmoittauduthan viimeistään 19.9. ilmoittautumislomakkeella

Tervetuloa!

Lisätiedot: Aina Brias (aina.briasguinart@helsinki.fi)

– – – – –

The Digital Geography Lab is an interdisciplinary research team focusing on spatial Big Data analytics for fair and sustainable societies at the University of Helsinki.