Vad är filosofi?

Filosofi kan karaktäriseras som en ren uppövning av förnuftet. Filosofin undersöker världen be-greppsligt. Därmed är filosofi en vetenskap om allting men ändÅ ingenting. Med andra ord är utöv-ningen av filosofi gränslöst. SÅ länge som det filosofiska tankesättet behÅller sin fruktbarhet i en viss frÅga sÅ kan man i princip tillämpa det pÅ vilken frÅga som helst.

Till filosofins natur hör ifrÅgasättandet av alltings grunder. Oftast gÅr det sÅ att man besvarar frÅgorna med till frÅgor. Enligt Aristoteles grundar sig filosofin pÅ ett förundrande över världen. Det kan hända att förundrande bara ökar när man utövar filosofi. Och andra sidan kan det gÅ som för den unge Wittgenstein: man löser filosofins problem. Det enda som är säkert att man inte har nÅtt nÅgon enighet om filosofiska frÅgor under dess mÅngtusenÅriga historia. Det här betyder inte att filosofin inte skulle utvecklas. Alla

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *