Kokouskutsu: Dilemma ry:n ylimääräinen yleiskokous 16.5. klo 18

Tervetuloa Dilemman ylimääräiseen yleiskokoukseen sekä hallituksen kokoukseen!


Kyseessä on siis ilmiasultaan lähinnä hallituksen tavanomainen kokoontuminen, mutta koska patentti- ja rekisterihallitus on pyytänyt tekemään pieniä korjauksia joihinkin järjestöjemme sääntöjen kohtiin, on meidän tehtävä tällainen byrokraattinen ele muutosten läpiviemiseksi. Tervetuloa itse kukin! Paikkana on Weber-huone Uudella ylioppilastalolla, paitsi jos on hieno keli, niin pikniköidään. Joka tapauksessa lähtö Uudelta.

Aurinkoisin Mountain Dewey -terveisin
Anni Tolvanen
pj, tai jotain

 

ESITYSLISTA

Ylimääräinen yleiskokous

Paikka: Weber, Uusi Ylioppilastalo, 3. kerros, Mannerheimintie 5A
Aika: 16.5. klo 18.00

1 Kokouksen avaaminen
2 Kokouksen järjestäytyminen
3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 Patentti- ja rekisterihallitusten tekemien sääntömuutosehdotusten käsittely sekä sääntömuutoksista päättäminen
5 Seuraavan vuosikokouksen sopiminen
6 Muut esille tulevat asiat
7 Kokouksen päättäminen

ESITYSLISTA

Hallituksen kokous 6/2012
Paikka: Weber, Uusi Ylioppilastalo, 3. kerros, Mannerheimintie 5A
Aika: 16.5. klo 18.30

1. Kokouksen avaaminen
2. Vastuualueasiat
i. Pöllö
ii. Opintoasiat
a) Oppiainekokouksen satoa ja toimenpiteisiin
ryhtyminen
b) Muut opintoasiat
c) Laadunvalvonta
d) Tuutorit: tuutorivastaavan (ja varjotuutorin) nimitys
iii. Vuosijuhlat
iv. Tilat
v. Tiedotus
vi. Ympäristö
vii. Suhteet
viii.Talous
3. Tahlo: kommentit ja loppuvuoden kaavailu niiden pohjalta
4. Menneet tapahtumat
i. Taitun kevätretki yms. kulttuuririennot
ii. Kuppala UP
iii. Karkkisitsit
iv. C.S. Peirce
v. Venheretki
vi. Platonin akatemia
5. Tulevat tapahtumat
i. Suomenlinnan laitoskahvit 18.5.
ii. Taste of Helsinki yms. kulttuuri
iii. Pelailut
iv. Kesä 2012: Metsäbileet, pussikalja, vesisota?
6. Mitäs sovittiin
i. Seuraava kokous
7. Kokouksen päättäminen

Published by

Deleted User

Special user account.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *