Kokouskutsu: Vaalikokous 6.12.

Dilemma ry pitää vuoden 2012 toisen sääntömääräisen yleiskokouksensa eli vaalikokouksen Dilemma-päivänä, torstaina 6.12. klo 17.00 alkaen Kuppalassa, Unioninkatu 37:n sisäpihalla.  Vaalikokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.  Yhdistyksen varsinaisena jäsenenä voi olla jokainen Helsingin yliopistossa opiskeleva, läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija, jonka aineyhdistelmään kuuluu filosofia (ruots.), käytännöllinen filosofia tai teoreettinen filosofia.

Kokoukseen voi osallistua myös etänä postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Kokouksen jälkeen vietetään vuoden viimeisiä Kuppala-kemuja Dilemma-päivän kunniaksi.

Tervetuloa!

ESITYSLISTA (pdf)

Vaalikokous

Aika: torstaina 6.12.2012 klo 17.00
Paikka: Kuppala, Unionikatu 37, sisäpiha

1 Avataan kokous ja todetaan läsnäolijat

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina

3 Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4 Valitaan
4.1 yhdistyksen hallitus vuodelle 2013
4.1.1 puheenjohtaja
4.1.2 rahastonhoitaja
4.1.3 kolme opintosihteeriä, yksi kustakin pääaineesta
4.1.4 kolmesta kymmeneen muuta jäsentä
4.2 kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa

5 Päätetään yhdistyksen tilinkäyttöoikeuksien siirrosta uudelle rahastonhoitajalle

6 Valitaan Minervan Pöllön toimituskunta vuodelle 2013

7 Päätetään, saako Minervan Pöllöön myydä mainostilaa

8 Muut esille tulevat asiat

9 Kokouksen päättäminen

Published by

Deleted User

Special user account.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *