Hallitus / Direttivo 2017

Hallitus / Direttivo 2017

Puheenjohtaja / presidente: Mattia Retta
Varapuheenjohtaja / vice-presidente: Elina Melander
Sihteeri / segretaria: Eveliina Marjanen
Rahastonhoitaja / tesoriera: Karin Kantee
Tapahtuma- ja tilavastaava / responsabile eventi e segretaria organizzativa: Aurora Ciccarese
Kulttuurivastaava / responsabile culturale: Roosa Nurminen
Varajäsen / membro aggiuntivo: Marco Siri