Hallitus / Direttivo 2018

Puheenjohtaja / presidente: Mattia Retta
Varapuheenjohtajat / vicepresidenti: Aurora Ciccarese – Roosa Nurminen
Sihteeri / segretaria: Karolina Gullichsen
Rahastonhoitaja / tesoriera: Karin Kantee
Tapahtuma- ja tilavastaava / responsabile eventi e segretaria organizzativa: Maria Aho
Viestintä / responsabile della comunicazione: Marco Siri (ja Roosa Nurminen)

Muut vastuualueet / altri responsabili:

Jäsenrekisteri / registrazione iscritti: Mattia Retta
Postituslistat / mailing list: Karolina Gullichsen
Opintovastaavat / responsabili studi: Aurora Ciccarese – Mattia Retta
Kulttuurivastaava / responsabile culturale: Roosa Nurminen
Yhdenvertaisuusvastaava / responsabile per la parità e l’uguaglianza: Karolina Gullichsen
Ympäristövastaava / responsabile ambientale: Eveliina Marjanen

Hallitus / Direttivo 2017

Hallitus / Direttivo 2017

Puheenjohtaja / presidente: Mattia Retta
Varapuheenjohtaja / vice-presidente: Elina Melander
Sihteeri / segretaria: Eveliina Marjanen
Rahastonhoitaja / tesoriera: Karin Kantee
Tapahtuma- ja tilavastaava / responsabile eventi e segretaria organizzativa: Aurora Ciccarese
Kulttuurivastaava / responsabile culturale: Roosa Nurminen
Varajäsen / membro aggiuntivo: Marco Siri