Hem

Suomi | English

Före den egentliga promotionen fredagen den 10 juni 2022 ordnas en seminariedag onsdagen den 8.6.2022 där hedersdoktorerna håller föredrag om sina specialområden.

Promotionstraditionen vid Helsingfors universitet är gammal och har sina rötter i 1500- och 1600-talet och de centraleuropeiska universiteten. Johan Haartman, den finska medicinens fader, var den första som promoverades till medicine doktor. Haartman promoverades vid en promotion som hölls vid Uppsala universitet 1755. Den första medicinska promotionen i Finland ordnades vid Åbo Akademi 1781 med Haartman som promotor. Den första promotionen av medicine doktorer efter Åbo brand och efter att universitetet hade flyttat till Helsingfors ordnades 1832. Då promoverades bl.a. Elias Lönnrot, vars doktorsavhandling behandlade finnarnas magiska läkekonst.

Föregående promotion vid Helsingfors universitets medicinska fakultet ordnades 2016. Under Finlands självständighet har doktorspromotioner också ordnats 1919, 1966, 1981, 1990, 2000 och 2010.