Program

Promotionsfestligheterna pågår i 4 dagar, 8-11.6.2022:

Ons 8.6.2022

Tor 9.6.2022 föregående dag

  • Övning in universitetets Solennitetssal kl. 14:30, obligatoriskt för alla promovender (inte avec). Klädsel enligt klädkoden för dekanus middag, alternativt svärdslipningsmiddagen.
  • Rektorns mottagning i Kristinasalen kl. 17:00, genast efter övningen (även avec välkomna)
  • Dekanus middag för hedersdoktorer samt inbjudna gäster kl. 18:30
  • Svärdslipningsmiddag för promovenderna och deras avec på restaurang Pörssi kl. 18:00

Fre 10.6.2022 promotionsdagen

  • Promotionsakten i universitetets Solennitetssal, kl. 11-15, samling för promovender (doktorspromovender, hedersdoktorer och jubeldoktorer) och andra som deltar i processionerna i foajén kl. 10:30, publiken går direkt in i salen (senast 10:45)
  • Procession till Domkyrkan / Nationalbiblioteket
  • Gudstjänst i Domkyrkan/religionsneutral tillställning i Nationalbibliotekets Kupolsal, börjar mellan kl. 14 och 15. Även för avec.
  • Bankett på Fiskartorpet, börjar mellan kl. 18:30 och 19:15. Endast för inbjudna gäster och deras avec.

Lör 11.6.2022 följande dag

  • Promotionslunch promotorn till ära i Observatoriebackens park (Kopernikusvägen 1) kl. 12, besök till  Observatoriet. Öppet för jubel- och hedersdoktorer (avec) samt de promovender som promoveras närvarande (inte avec).