FAQ

Ofta ställda frågor (FAQ)

Registrering

När börjar registreringen för att bli promoverad och när får jag veta ifall jag blivit godtagen för promotion?

Svar: Promovendernas registrering börjar lördagen 26.3.2022 kl. 7:00 och avslutas 31.3.2022 kl. 16:00. Antalet deltagare är begränsat; man blir godtagen i anmälningsföljd. De som promoveras frånvarande har dock ingen kvot. Ytterligare information om registreringen finns här.

Vem kan jag meddela om eventuell annullering av min registrering?

Svar: E-postadressen ltdk-promootio@helsinki.fi

Instruktioner för ankomst

När och vart bör jag komma för promotionen?

Svar: Promovenderna bör infinna sig i Solennitetssalens foajé i Helsingfors Universitets Huvudbyggnad kl. 10:30. Övriga deltagare i processionerna bör också komma till foajén senast 10:30. Följeslagare och andra gäster går direkt in i Solennitetssalen, senast kl. 10:45.

Vilken väg bör jag ta till Solennitetssalen?

Svar: Det lönar sig att komma in i Huvudbyggnaden via Alexandersgatan 5 (tre glasdörrar) där kapprummet befinner sig. OBS! Inte via huvudingången vid Unionsgatan/Senatstorget. Åt taxin är det dock bättre att ge adressen Unionsgatan 34.

När bör följeslagarna vara på plats och var bör de placera sig?

Svar: Följeslagarna bör vara inne i Solennitetssalen senast kl. 10:45. Marskalkerna placerar dem i salen på reserverade platser.

Var kan släktingar och vänner följa med min promotion?

Svar: Varje promovend får utöver sin följeslagare bjuda in två gäster till promotionsakten. De bör infinna sig i Solennitetssalen senast 10:45. Följeslagarna och gästerna sitter i bakdelen av salen (marskalkerna vägleder). Promotionsakten streamas även över nätet. Länken till streamen skapas närmare promotionen och skickas per e-post åt alla registrerade promovender. Släktingar och vänner kan även följa processionen från Huvudbyggnaden till Domkyrkan.

Deltar fakultetens professorer och annan undervisningspersonal i inträdesprocessionen eller går de in i salen redan före den?

Svar: De professorer och andra lärare som anmält sig på förhand vägleds in i salen i sin egen procession, på samma sätt som promovenderna. De som inte anmält sig vägleds till salens bakdel tillsammans med de andra gästerna.

Var kan jag parkera min bil i centrum?

Svar: På stadens allmänna, avgiftsbelagda parkeringsplatser.

OBS! På Senatstorget ordnas samtidigt ett stort musikevenemang, så vi rekommenderar att överväga parkeringsplatser som ligger längre bort eller kollektivtrafiken.

Instruktioner för rörelsehindrade

Jag sitter i rullstol. Hur kommer jag till promotionen och in i Solennitetssalen? Hur blir jag promoverad?

Svar: En hinderfri ingång finns på Universitetsgatans sida, på innergården. Där finns en hiss som för till Solennitetssalen. I Solennitetssalen kan man antingen stanna i sin rullstol i övre delen av salen ELLER flytta sig längre ner i salen (utan rullstol eller i rullstolen, i vilket fall den egna assistenten bär stolen. Detta sker redan före processionerna, samtidigt som gästerna anländer. Om promovenden stannar i övre delen av salen kommer promotorn upp till honom eller henne och utför promotionsakten. Också t.ex. de jubeldoktorer som inte kan delta i processionen kommer in i salen i god tid, senast 10:45. Ifall du har rörelsehinder ber vi dig att meddela om detta i god tid via adressen ltdk-promootio@helsinki.fi

Jag behöver en assistent vid processionen och i Solennitetssalen. Har min assistent en plats i salen? Kan ex. marskalkerna hjälpa mig ifall assistenten inte får komma in?

Svar: Assistenten har en plats i salen, men den måste reserveras på förhand. Gästernas klädkod gäller också assistenten. Förutom assistenten får promovenden även ha en egen följeslagare.

Klädsel

Vilka klädkoder gäller för kvinnor och män i de olika tillställningarna?

Svar: Klädkoderna finns på sidan information on promotionen.

 Var kan jag låna en värja?

Svar: Lånevärjan måste reserveras på förhand eftersom det endast finns ett begränsat antal. De som blivit godkända för promotion kommer att informeras skilt om detta.

Var kan jag låna en doktorshatt för promotionsakten och processionen?

Svar: Universitetet lånar inte doktorshattar. Lånehatt kan man be av en kollega. Om man planerar köpa en doktorshatt måste man beställa den i god tid (3–4 mån.), för hattaffärerna får många beställningar.

Banketten

Jag skulle vilja dansa på banketten. Kan jag delta i en danskurs? När ordnas kursen i så fall?

Svar: Danskurs ordnas lö 7.5. och lö 14.5.2022 kl. 13–15 i Hoplaxskolan Munksnäs. Information av kursen får du av promovendkommitténs ordförande via adressen sofia.belov@hus.fi

Lördagens utflykt

Hur vet jag om jag får delta på utflykten på lördag morgon?

Svar: Alla heders- och jubeldoktorer samt alla doktorspromovender som promoveras närvarande får delta utan separat inbjudan.

Hur bör man klä sig på lördagens utflykt? Ska doktorshatten och värjan tas med?

Svar: Instruktioner hittar du på sidan information on promotionen.

Utflykten är den mest informella delen av promotionen, så man kan välja klädsel ganska fritt. Jeans och reklamprinttröja är dock inte förenliga med tillställningens natur. På utflykten kan man bära studentmössa om man vill, men doktorshatten eller värjan ska inte tas med.

Övrigt

Hur har man tagit i beaktande eventuellt behov av första hjälp på de olika tillställningarna?

Svar: Det kommer att ordnas platser för första hjälp på de olika tillställningarna.