Käyttäjien kokemuksia

E-lomake

E-lomaketta on käytetty v. 2003 lähtien HY:ssä ainakin seuravissa tarkoituksissa:

  • ilmoittautumis- ja hakulomakkeiden laatimiseen sekä ilmoittautumistietojen keräämiseen
  • palautteiden keräämiseen (mm. seminaarit, kurssit, henkilöstökoulutus)
  • tutkimusaineiston keräämiseen
  • ennakkotietojen kartoitukseen
  • itsearviointitestien tekemiseen
  • käyttäjäkyselyiden tekemiseen
  • liitetiedostojen keräämiseen (lomakkeen yhteydessä)

E-lomakkeessa onnistuu helposti monipuolisen informaation kerääminen!

Katso myös tilastot (alkaen v. 2009)