Käyttöönotto

1. Kirjaudu E-lomakkeelle osoitteessa http://elomake.helsinki.fi/

* Erillistä rekisteröitymistä ei tarvita, järjestelmä on suoraan käytettävissä HY:n pääkäyttöluvan tunnuksella. Tunnus on pääkäyttöluvan lyhyt muoto (“mmeikala”). Salasana on pääkäyttöluvan salasana.

* Järjestelmä tarkistaa käyttäjän tiedot HY:n tietojärjestelmästä (LDAP) aina ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä. Tästä johtuen E-lomakkeiden ylläpito-oikeuksia voidaan jakaa vain sellaisille henkilöille, jotka ovat ainakin kerran kirjautuneet E-lomakepalveluun.

2. Luo uusi lomake, rakenna se valmiiksi ja julkaise se (ajastusmahdollisuus).

3. Ilmoita vastaajille lomakkeen osoite tai käytä ryhmäkutsua (kohdennettu kysely).

4. Vastausajan päätyttyä poista lomake julkisesta käytöstä, jos julkaisua ei ole ajastettu.

5. Käsittele vastaukset E-lomakkeen raporttinäkymässä ja tarvittaessa siirrä aineisto talteen omalle koneellesi tai jatkokäsittelyä varten tilastointi-ohjelmaan (Excel, SPSS jne.).

6. Poista vanhentunut lomake (vastaukset tulee poistaa ensin). Voit jättää lomakkeen myös säilöön palvelimelle. Varmista kuitenkin, että lomake ei ole tällöin julkisessa käytössä, vaan ainoastaan ylläpitäjien käytössä.