Kriittisen ajattelun kehittäminen

Heidi ja Katri Columbiassa

Kriittisen ajattelun tärkeydestä ollaan useimmiten yhtä mieltä, mutta ne keinot, joilla kriittistä ajattelua voisi kehittää, herättävät usein keskustelua.

Tärkeä kysymys kriittisen ajattelun kehittämistä pohdittaessa on se, missä määrin kriittinen ajattelu kytkeytyy sisältöihin ja tieteenalakohtaiseen osaamiseen. Joidenkin näkemysten mukaan kriittinen ajattelu on täysin nivoutunut tieteenalakohtaisiin tietoihin ja taitoihin ja toisessa ääripäässä ajatellaan, että kriittisen ajattelun osaaminen on täysin geneeristä: sillä ei siis olisi mitään tekemistä sisältöjen kanssa. Me EACH-hankkeessa ajattelemme, että sisältöosaamisen ja kriittisen ajattelun osaamisen yhteydet sijoittuvat siihen väliin. Näkemyksemme on se, että sisältö ja tieto kuuluu olennaisena osana kriittiseen ajatteluun: jotta voi analysoida, pohtia tai arvioida, tarvitsee sen pohjalle tietoa. Kriittisen ajattelun taidot voivat siirtyä kuitenkin myös alalta toiselle: jos osaat ajatella kriittisesti tietyn alan asioista, sinun voi olla helpompi ottaa kriittinen ajattelun käyttöön myös muilla aloilla. Olemme kuulleet yrityksistä opettaa kriittistä ajattelua omana oppiaineenaan keskittyen esimerkiksi argumentaation rakenteisiin tai loogiseen päättelyyn. Se on kuitenkin johtanut usein havaintoihin heikentyneestä kriittisestä ajattelusta muissa yhteyksissä. Kriittisen ajattelun oppiminen on tehokkainta, kun se nivoutuu muuhun, alakohtaiseen oppimiseen. On kuitenkin tärkeää, että kriittisen ajattelun taidot tuodaan näkyviksi opiskelijoille ja niitä harjoitellaan todellisuutta muistuttavissa tilanteissa. Omien taitojen arvioiminen ja palautteen saaminen ovat myös tärkeitä.

EACH-hankkeen väki vieraili Yhdysvalloissa, Columbian yliopistossa alkuvuodesta – ennen kuin koronavirus laittoi maailman mullin mallin. Columbiassa on käytössä ainutlaatuinen Core Curriculum -kokonaisuus, jonka kaikki toisen vuoden opiskelijat – pääaineesta riippumatta – suorittavat. Opintokokonaisuudessa perehdytään kaunokirjallisuuden, filosofian, politiikan, tieteen ja taiteen klassikkoteoksiin lukien, analysoiden, kirjoittaen ja keskustellen pienissä seminaariryhmissä yhdessä opettajan kanssa. Näiden opintojen ajatellaan kehittävän paitsi yleissivistystä myös kriittisen ajattelun valmiuksia.

Siinä missä Columbian kaltainen opintokokonaisuus voi tuntua Suomen oloissa kaukaa haetulta, sen ydinajatus kantaa kuitenkin Suomeenkin: kriittistä ajattelua voi kehittää vain tekemällä tehtäviä, joissa käytetään kriittisen ajattelun taitoja. Lukeminen, luetusta keskusteleminen ja kirjoittaminen, argumenttien rakentaminen ja tehtävien ja tekstien analysointi ovat parasta kasvualustaa kriittiselle ajattelulle.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *