Kun taidot eivät riitä

Kriittistä ajattelua määrittäessämme aiemmin tässä blogissa tuli esiin se, että pelkät taidot ja tieto eivät riitä kriittisessä ajattelussa, tarvitaan myös tahtoa, ”dispositiota”. Dispositioon liittyvät mm. asenne, sinnikkyys, uteliaisuus, pystyysuskomukset ja itsesäätely.

Kriittiselle ajattelulle on tarvetta usein haastavien tehtävien äärellä. Niiden ratkaisussa auttavat monet disposition osa-alueet. Sinnikkyys ja keskittymiskyky mahdollistavat tehtävän parissa puurtamisen ja siihen paneutumisen. Vahvojen pystyvyysuskomusten (opiskelijan usko omiin kykyihinsä) myötä opiskelija panostaa tehtävään enemmän kuin jos hän on epävarma kyvyistään. Tärkeää on myös joustavuus: sen myötä omista uskomuksista voi päästää irti, jos todisteet osoittavat niiden olevan vääriä.

Itsesäätelyä pidetään usein yhtenä tärkeimmistä kriittisen ajattelun kumppaneista. Itsesäätelyssä opiskelija säätelee aktiivisesti ja tavoitteellisesti sitä, miten hän käsittelee tietoa ja toimii. Hän esimerkiksi pystyy suunnittelemaan omaa toimintaansa ja arvioimaan tuotoksiaan suhteessa tehtävään. Hyvän itsesäätelyn myötä opiskelija pystyy myös säätelemään muita disposition osa-alueita, kuten motivaatiota ja tunteita. Mitä vaikeampi tehtävä on, sitä enemmän tarvitaan itsesäätelyä.

Itsesäätely on yksi EACH-hankkeen tutkimuksen kohteista, ja siihen liittyen kerromme myöhemmin tuoreista tutkimustuloksista, kunhan ne valmistuvat.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *