Henkilökunnan pedagogisen kehittymisen suunnitelma

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on ensimmäisenä yksikkönä HY:ssä ottanut käyttöön opettajien henkilökohtaisen pedagogisen kehittymisen suunnitelman. Tarkoitus on, että jokainen tiedekunnassa opettava opetus- ja tutkimushenkilökunnan jäsen suunnittelee kehittymistään ja kehittyy paitsi tutkijana myös opettajana. Tavoitteena on, että vakituisilla opettajilla ja tutkijoilla on vähintään 25 op:n laajuiset yliopistopedagogiikan opinnot.

Tiedekunnan dekaani on tehnyt asiasta päätöksen keväällä 2018. Tavoitteiksi on asetettu sekä yliopistopedagogisen koulutuksen suorittamista että oman opetuksen kehittämistä ja osaamisen jakamista. Pedagogista koulutusta on mielekästä suorittaa sekä rinnakkain että vuorotellen oman opetustyön kanssa, jolloin voit myös soveltaa oppimaasi omaan opetukseesi. Perusopintoihin sisältyvän opetusharjoittelun kanssa yhtä aikaa hyödynnät omaa opetusta ja ohjausta opetusharjoittelussasi. Pedagogisten opintojen lisäksi opettajana kehittymiseen on tarkoitus hyödyntää omaa opetusta ja sen kehittämistä sekä opiskelija- ja vertaispalautetta, jota kannattaa kerätä säännöllisesti ja tavoitteellisesti. Kehittymistä on myös hyvä välillä havainnoida ja reflektoida eli peilata sekä aiempaan tilanteeseen ja tavoitteisiin nähden, jotta tiedät, miten olet kehittynyt ja mihin seuraavaksi suuntaat. Pedagogista koulutusta odotetaan opetus- ja tutkimushenkilökunnalta jatkossa 25op:n verran ja tämä huomioidaan myös vakituista henkilökuntaa rekrytoitaessa.

Suunnitelman tekemisen tueksi on tehty ohjeita, joita tullaan kehittämään kysymysten ja tarpeiden mukaan. Suunnittelussa kannattaa erityisesti huomioida, että yliopistopedagogiikan kursseille haku on poikkeuksellisen aikaisin ja kaikki halukkaat eivät aina mahdu mukaan. Kevään 2019 kurssien hakuaika on KÄYNNISSÄ 5.11.2018 asti, ja syyslukukausien kursseille haku on aina ennen kesälomia.

Tiedekunnan pedalehtorit tukevat mielellään suunnitelman tekemisessä, opetuksen kehittämisessä ja osaamisen jakamisessa. Tule käymään Chemicum A123 tai laita viesti ml-opetuki@helsinki.fi.