EE-TRANS

EE-TRANS tutkii ja vertailee ruoka- ja energiajärjestelmissä käynnissä olevaa murrosta ja tunnistaa politiikkakeinoja kestävien ruokailu- ja energiankäyttötapojen edistämiseksi. Yhdistämme käytäntöjen teorian, kestävyysmurroksen ja institutionaalisten disruptioiden näkökulmia uudella tavalla. Energia- ja ruokajärjestelmissä käynnissä olevien murrosprosessien erittely ja vertailu auttaa kehittämään ymmärrystä siitä miten tuotannossa ja kulutuksessa tapahtuvat muutokset kietoutuvat yhteen ja tunnistamaan uudenlaisia politiikkakeinoja ja niiden yhdistelmiä kestävien kulutustapojen edistämiseksi. Tällä tavoin EE-TRANS tuottaa lisää systeemitason ymmärrystä kestävien kulutustapojen ohjaukseen.

EE-TRANS -hanketta rahoittaa Suomen Akatemia ja hanke on käynnissä vuoden 2022 loppuun saakka.