Yhteystiedot

Tutkijat:

Hankkeessa työskentelee tutkijoita Suomen ympäristökeskukselta ja Helsingin yliopistolta. Lisätietoa hankkeesta antavat Minna Kaljonen (minna.kaljonen@ymparisto.fi) sekä Mari Niva (mari.niva@helsinki.fi).

Minna Kaljonen (HT, ympäristöpolitiikan dosentti) toimii johtavana tutkijana Suomen ympäristökeskuksella. Minna toimii EE-TRANS -hankkeen johtajana.  Hänen osaamisalueensa liittyvät kestävyysmurrokseen, reiluun siirtymään, ympäristöpolitiikkaan ja hallintaan, toiminta- ja kokeilevaan tutkimukseen, luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä kestäviin ruokajärjestelmiin.

Mari Niva(FT, dosentti) on kuluttajatutkimuksen professori Helsingin yliopistossa maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa. Hänen erityisalaansa ovat kulutus ja erityisesti ruokaan liittyvät kulttuuriset merkitykset ja käytänteet. Hän on tutkinut kotimaisissa ja kansainvälisissä tutkimushankkeissa mm. ateriointia ja sen sosiaalisia merkityksiä, poliittista kulutusta ja kestävää ruokakulttuuria, terveellisyyttä koskevia käsityksiä sekä lihan ja kasviproteiinien kulutuksen muutoksia ja käytäntöjä.

Sami Koponen (ETM) on väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa. Hän on tutkinut ruoan kulutusta ja sen muutoksia kulttuurisesta ja käytäntöteoreettisesta näkökulmasta. EE-TRANS -hankkeessa Sami on mukana tutkimassa uudenlaisten kasviproteiinituotteiden kulutusta.

Senja Laakso (FT, dosentti) toimii tutkijatohtorina Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Hän vastaa EE-TRANS -hankkeen ensimmäisestä osahankkeesta, ja on mukana sekä ruoka- että energia-osahankkeissa. Senjan tutkimusintressit liittyvät kestävään kulutukseen, arjen käytäntöihin, kohtuuteen sekä kulutuksen rajoihin.

Annika Lonkila (FM) työskentelee hankkeen tutkijana Suomen ympäristökeskuksessa. Hänen työnsä keskittyy ruokajärjestelmän kestävyysmurroksen edistämiseen ja erityisesti kasvipohjaisten tuotteiden markkinoiden ja politiikan tutkimukseen. Hän viimeistelee lypsykarjan jalostamista tarkastelevaa väitöskirjaansa Itä-Suomen yliopistossa.

Jani Lukkarinen (YTT) toimii tutkijana Suomen ympäristökeskuksessa. Lukkarinen on taustaltaan yhteiskuntamaantieteilijä ja hänen tutkimuksensa käsittelee järjestelmätason kestävyyssiirtymiä erilaisissa energia- ja luonnonvarakysymyksissä. Energiapolitiikkaa koskevissa tutkimuksissa hän on tarkastellut kansallisen sääntelyn muutoksia, välittäjäorganisaatioiden roolia ja energiapalveluyritysten toimintaa.

Anna Ott työskentelee hankkeen tutkijana Suomen ympäristökeskuksessa. Hän analysoi ruokajärjestelmän kestävyysmurrosta ja tarkemmin palkokasvipolitiikkaa ja arvoketjujen vahvistamiseen vaadittavia politiikkatoimia Euroopan tasolla.

Eva Heiskanen on Helsingin yliopiston kestävän kulutuksen professori. Hän johtaa useita kestävän kulutuksen ja kestävän energiamurroksen hankkeita Helsingin yliopistolla.

 

Fanny Aapio (FM) työskenteli hankkeessa harjoittelijana 2019. Hän vastasi Vegaanihaasteesta sosiaalisessa mediassa käydyn keskustelun aihemallinnuksesta.

Assi-Jutta Kuusela työskentelee hankkeessa syksyn 2020. Hän analysoi palkokasvien arvoketjun vahvistamiseen tarvittavia politiikkatoimia ja käytännön toimia Suomessa.

Anna-Emilia Laitinen laati gradunsa kasvimaitojen markkinoinnista Suomessa osana EE-TRANS -hankkeen ruokajärjestelmissä tapahtuvia murroksia tarkastelevaa työpakettia.

Jere Loikkanen toteutti hankkeessa taloyhtiötoimijoiden sekä kestävän energian hankkeiden avainhenkilöiden haastatteluja. Haastattelujen pohjalta Jere kirjoitti gradunsa poliittisen ohjauksen roolista taloyhtiöiden energiamurroksessa.

Helena Määttä työskenteli hankkeessa harjoittelijana vuonna 2019. Hän analysoi kotitalouksien ja taloyhtiöiden energiankulutukseen liittyvää mediakeskustelua.

Riikka Savijärvi työskenteli hankkeessa harjoittelijana 2019. Hän avusti taloyhtiöiden kestävän energian hankkeiden kartoituksessa sekä taloyhtiötoimijoiden haastatteluissa.

Niina Silander laati hankkeessa gradunsa lihan merkityksen muutoksista kuluttajien ruokapäiväkirjoissa vuosina 2013 ja 2020, osana EE-TRANS -hankkeen ruokajärjestelmissä tapahtuvia murroksia tarkastelevaa työpakettia.

Lassi Venäläinen työskenteli hankkeessa harjoittelijana 2020. Hän analysoi taloyhtiöiden kestävän energian toimenpiteistä käytävää keskustelua mediassa sekä avusti taloyhtiötoimijoiden haastatteluissa.

 

Yhteistyö:

Hanke tekee yhteistyötä Science Policy Research Instituten (University of Sussex, UK), Sustainable Consumption Instituten (University of Manchester, UK), School of Geographyn (University of Nottingham, UK) sekä Utrecht Universityn tutkijoiden kanssa.

Lisäksi teemme yhteistyötä seuraavien hankkeiden kanssa:

JUST FOOD – reilu, kestävä ja ilmastiviisas ruokajärjestelmä

POPRASUS – Politiikka, käytännöt ja kestävän ruokavalion muutospotentiaali

RuokaMinimi

ENCIT – Energiamurroksen jännitteet kansalaisten arjessa

ENERGISE

Smart Energy Transition