Julkaisuja

Tieteelliset artikkelit:

Elorinne, A.-L., Niva, M., Vartiainen, O. & Väisänen, P. (2019). Insect consumption attitudes among vegans, non-vegan vegetarians, and omnivores. Nutrients, 11, 292.

Kaljonen, M., Salo, M., Lyytimäki, J. & Furman E. (2020). From isolated labels and nudges to sustained tinkering: assessing long-term changes in sustainable eating at a lunch restaurant. British Food Journal,122:11, 3313-3329.

Kivimaa, P., Laakso, S., Lonkila, A. & Kaljonen, M. (2021). Moving beyond disruptive innovation: A review of disruption in sustainability transitions. Environmental Innovation and Societal Transitions, 38, 110–126.

Laakso, S., Aro, R., Heiskanen, E. & Kaljonen, M. (2020). Reconfigurations in sustainability transitions: a systematic and critical review. Sustainability: Science, Practice and Policy, 17:1, 15-31.

Lazarevic D., Kivimaa, P. et al. (2019). Understanding integrated-solution innovations in sustainability transitions: Reconfigurative building-energy services in Finland. Energy Research & Social Science, 56,101209.

Niva, M., Vainio, A. & Jallinoja, P. (2019). The unselfish vegan. Teoksessa De Backer, C., Dare, J. & L. Costello (toim.) To eat or not to eat meat. How vegetarian dietary choices influence our social lives, pp. 91–101. Rowman & Littlefield.

Vartiainen, O., Elorinne, A.-L., Niva, M. & Väisänen, P. (2020). Finnish consumers’ intentions to consume insect-based foods. Journal of Insects as Food and Feed, 6:3, 261–272.

Opinnäytteet:

Laitinen, A-E. (2020). Radical innovations or everyday consumer goods? The marketing of Finnish plant-based milk products. Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto.

Loikkanen, J. (2020). Taloyhtiöiden energiapoliittinen ohjaus energiajärjestelmän muutoksessa – Puheenjohtajien näkemyksiä kestävien energiaratkaisujen toteuttamiseen liittyvistä esteistä ja mahdollisuuksista. Pro gradu -tutkielma, Itä-Suomen yliopisto.

Politiikkasuositukset:

Pikaista nostetta kuntapolitiikkaan. Politiikkasuositus, marraskuu 2020.

Tutustu myös:

Lukkarinen, J. & Hyysalo, S. Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen: Neljä huomiota rakennusten energiapolitiikan uudesta aallosta. Tekniikka ja Talous 8.1.2021.

Loikkanen, J. Kansalaisiin kohdistuvat odotukset ja mahdollisuudet eivät kohtaa energiamurroksessa. Ratkaisuja-blogi 15.7.2020.

Laakso, S. Mitä on yksilön ilmastokestävä talous? Hyvän sään aikana -podcast, 22.7.2020.

Kaljonen, M & Saarinen, M. Ruokajärjestelmää on uudistettava rohkeasti. Helsingin Sanomat, vieraskynä 24.7.2019