Julkaisuja

Tieteelliset artikkelit:

Elorinne, A.-L., Niva, M., Vartiainen, O. & Väisänen, P. (2019). Insect consumption attitudes among vegans, non-vegan vegetarians, and omnivores. Nutrients, 11, 292.

Huttunen, S., Kaljonen, M., Lonkila, A., Rantala, S., Rekola, A. & Paloniemi, A. (2021). Pluralising agency to understand behaviour change in sustainability transitions. Energy Research and Social Science 76, 102067.

Hyysalo, S., Heiskanen, E., Lukkarinen, J. ym. (2022). Market intermediation and its embeddeness – Lessons from the Finnish energy transition. Environmental Innovation and Societal Transitions, 42, 184-200.

Kaljonen, M. (2021). Hyvä ja paha kasvisruoka – tieto ja tunteet ympäristöpolitiikassa. Hetemäki, I, Kuusisto A-K., Lähteenmäki, M., Väliverronen, E. (toim.). Hyvä ja paha tieto. Gaudeamus, Helsinki, p. 264.

Kaljonen, M. & Niva, M. (2022). Kestävä syöminen ja arkisten käytäntöjen muutos. Teoksessa Aro, R. & S. Laakso (toim.). Planeetan kokoinen arki. Askelia kestävämpään politiikkaan. Gaudeamus, Helsinki.

Kaljonen, M., Ott, A., Huttunen, S., Lonkila, A. & Kuusela J. (2022). Policy mixes for more vital legume value chains: evaluation across competing policy frames. International Journal of Sociology of Agriculture and Food, forthcoming.

Kaljonen, M., Salo, M., Lyytimäki, J. & Furman E. (2020). From isolated labels and nudges to sustained tinkering: assessing long-term changes in sustainable eating at a lunch restaurant. British Food Journal, 122:11, 3313-3329.

Kivimaa, P., Laakso, S., Lonkila, A. & Kaljonen, M. (2021). Moving beyond disruptive innovation: A review of disruption in sustainability transitions. Environmental Innovation and Societal Transitions, 38, 110–126.

Laakso, S. & Aro, R. (toim.) (2022). Planeetan kokoinen arki. Askelia kestävämpään politiikkaan. Gaudeamus, Helsinki.

Laakso, S., Aro, R., Heiskanen, E. & Kaljonen, M. (2020). Reconfigurations in sustainability transitions: a systematic and critical review. Sustainability: Science, Practice and Policy, 17:1, 15-31.

Laakso, S., Heiskanen, E., Matschoss, K., Apajalahti, E-L. & Fahy, F. (2021). The role of practice-based interventions in energy transitions: A framework for identifying types of work to scale up alternative practices. Energy Research & Social Science, 72, 101861.

Laakso, S. & Lukkarinen, J. (2022). Actor Roles and Practices in Energy Transitions: Perspectives from Finnish Housing Cooperatives. Teoksessa Karimi, F. and Rodi, M. (toim.) Energy Transition in the Baltic Sea Region. Understanding Stakeholder Engagement and Community Acceptance. Routledge.

Laakso, S., Niva, M., Eranti, V. & Aapio, F. (2022). Reconfiguring everyday eating: Vegan Challenge discussions in social media. Food, Culture & Society.

Lonkila, A. & Kaljonen, M. (2021). Promises of meat and milk alternatives – integrative literature review on emergent research themes. Agriculture and Human Values.

Lonkila, A. & Kaljonen, M. (2022). Ontological struggle over new product category: transition potential of Finnish meat alternatives. Environment Innovation and Societal Transitions 42, 1-11.

Lazarevic D., Kivimaa, P. et al. (2019). Understanding integrated-solution innovations in sustainability transitions: Reconfigurative building-energy services in Finland. Energy Research & Social Science, 56,101209.

Niva, M., Vainio, A. & Jallinoja, P. (2019). The unselfish vegan. Teoksessa De Backer, C., Dare, J. & L. Costello (toim.) To eat or not to eat meat. How vegetarian dietary choices influence our social lives, pp. 91–101. Rowman & Littlefield.

Niva, M. & Vainio, A. (2021). Towards more environmentally sustainable diets? Changes in the consumption of beef and plant- and insect-based protein products in consumer groups in Finland. Meat Science 182: 108635.

Vartiainen, O., Elorinne, A.-L., Niva, M. & Väisänen, P. (2020). Finnish consumers’ intentions to consume insect-based foods. Journal of Insects as Food and Feed, 6:3, 261–272.

 

 

 

Opinnäytteet:

Laitinen, A-E. (2020). Radical innovations or everyday consumer goods? The marketing of Finnish plant-based milk products. Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto.

Loikkanen, J. (2020). Taloyhtiöiden energiapoliittinen ohjaus energiajärjestelmän muutoksessa – Puheenjohtajien näkemyksiä kestävien energiaratkaisujen toteuttamiseen liittyvistä esteistä ja mahdollisuuksista. Pro gradu -tutkielma, Itä-Suomen yliopisto.

Politiikkasuositukset:

Kaljonen, M., Salminen, J., Alhola, K., Knuuttila, S., Toivonen, M. & Furman, E. (2020). Environmental impacts need to ne taken into account in nutrition recommendations. SYKE Policy Brief 31.8.2020.

Kaljonen, M., Salminen, J., Alhola, K., Knuuttila, S. & Toivonen, M. (2020). Ruuan ympäristövaikutukset on huomioitava kansallisissa ravitsemussuosituksissa. SYKE Policy Brief 31.8.2020.

Lukkarinen, J. ym. (2020) Pikaista nostetta kuntapolitiikkaan. Politiikkasuositus, marraskuu 2020.

Tutustu myös:

Furman, E. & Kaljonen, M. Sustainable diets enhance progress in all Sustainable Developmental Goals. UN Chronicle 16.10.2019.

Kaljonen, M. Monelta etätyöläiseltä lounas on jäänyt kokonaan syömättä. Ratkaisuja -blogi, Suomen ympäristökeskus 9.9.2020.

Kaljonen, M., Lonkila, A., Kuusela, J., Lamminen, M., Savikko, R. & Schauman, C. Kääritään hihat. Palkokasviketjujen kehittämiseksi löytyy ratkaisuja. Leg4Life -blogi 16.11.2020.

Kaljonen, M & Saarinen, M. Ruokajärjestelmää on uudistettava rohkeasti. Helsingin Sanomat, vieraskynä 24.7.2019

Laakso, S. Mitä on yksilön ilmastokestävä talous? Hyvän sään aikana -podcast, 22.7.2020.

Lukkarinen, J. & Hyysalo, S. Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen: Neljä huomiota rakennusten energiapolitiikan uudesta aallosta. Tekniikka ja Talous 8.1.2021.

Lukkarinen, J. & Laakso, S. Energia yhtiökokouksen asialistalle! Kolme näkökulmaa energiakeskustelun tueksi. Rakennamme.fi 21.2.2021.

Loikkanen, J. Kansalaisiin kohdistuvat odotukset ja mahdollisuudet eivät kohtaa energiamurroksessa. Ratkaisuja-blogi 15.7.2020.