Ruokajärjestelmät ja -käytännöt

In English

Tarkastelemme kasviperäisten elintarvikkeiden roolia ruokajärjestelmän kestävyysmurroksessa. Ruokajärjestelmän kestävyysmurroksen keskiössä on lihan ja muun eläinperäisen ruoan syönnin vähentäminen, ja nopeasti kasvavalla kasviperäisten elintarvikkeiden markkinalla on tässä muutoksessa keskeinen rooli.

Teemme empiiristä tutkimusta suomalaisten kasviproteiineja ja maitoa jäljitteleviä kauratuotteita valmistavien yritysten parissa. Tavoitteenamme on ymmärtää, mikä on näiden yritysten rooli suomalaisen ruokajärjestelmän muutoksessa kestävämpään suuntaan. Millaista murrosta yritykset ajavat ja miten kulutustottumukset muuttuvat?

Lisäksi tutkimme veganismia ja kasviperäiseen ruokaan siirtymistä erilaisten aineistojen avulla, muun muassa analysoimalla, millaista keskustelua vuosittain toistuva Vegaanihaaste on herättänyt sosiaalisessa mediassa. Tarkastelemme, millaista käytäntöjen muutosta keskustelut kuvastavat ja mahdollistavat. Tutkimme lihansyönnin muutosta 2010-luvulla myös analysoimalla suomalaisten kirjoituksia yhden päivän aikaisesta syömisestään ja sen herättämistä ajatuksista vuosina 2013 ja 2020. Lisäksi tarkastelemme laajan kyselyaineiston avulla sitä, miten suomalaiset kokevat ilmastokeskustelun on vaikuttaneen omaan lihansyöntiinsä. Olemme julkaisseet artikkeleita myös suomalaisten suhtautumisesta hyönteisiin vaihtoehtoisena proteiininlähteenä.

Uusien arvoketjujen rakentaminen ja ruokailutottumusten muutos vaatii myös aktiivista julkaista ohjausta ja tukea. Arvioimme miten kasvipainotteista ruoantuotantoa ja kulutusta ohjataan nyt Euroopassa ja Suomessa. Tarkastelemme myös tarkemmin, miten palkokasvien tuotantoa ja prosessointia voidaan paremmin tukea Suomessa ja mitä pullonkauloja palkokasvien arvoketjujen rakentamiseen sisältyy. Tuotamme politiikkasuosituksia palkokasvien arvoketjujen kehittämisen tueksi. Teemme yhteistyötä Leg4Life ja Just Food -projektien kanssa palkokasvien arvoketjujen kehittämisessä ja arvioinnissa.

 

Julkaisuja