Opiskelu

Eksegetiikan opetus 2020-2021

Tarkemmat tiedot opetuksesta löydät WebOodista. Eksegetiikan osaston kandivaiheen aineopintojen ja maisterivaiheen syventävien opintojen opetus koostettuna:

Eksegetiikan opetus syyslukukaudella 2020 (kandi- ja maisteriohjelma)

Mennyt opetus:

(Eksegetiikan opetus kl 2020)

(Eksegetiikan aine- ja syventävien opintojen opetus sl 2019,  kandi- ja maisteriohjelma)

Eksegetiikan oppimisympäristöjä verkossa:

Eksegetiikan menetelmien oppimisympäristö (tutustu eksegetiikan tutkimuksen lähteisiin, menetelmiin ja lähestymistapoihin)

Heprean kurssin sivut + Hemmo

Uuden testamentin kreikan oppimisympäristö