Julkaisut

Suomen Eksegeettisen Seuran uusimmat julkaisut:

Suomen Eksegeettisen Seuran julkaisuja 121 / Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 295

Niko Huttunen ja Ulla Tervahauta (toim.)

Johdatus Apostolisten isien kirjoituksiin

Helsinki 2021, 330 s.

Hinta 28 euroa

Apostolisten isien kirjoitukset ovat Uuden testamentin ohella varhaisimpia kristillisiä kirjoituksia. Ensimmäisillä vuosisadoilla joidenkin ajateltiin kuuluvan jopa Raamattuun.

Johdatus Apostolisten isien kirjoituksiin on ensimmäinen suomenkielinen johdanto näihin merkittäviin mutta unohdettuihin teoksiin. Jokainen Apostolisten isien kirjoitus saa kirjassa asiantuntevan taustoituksen sen syntyhistoriasta, tekijästä ja keskeisistä teemoista. Kirjassa on perusteelliset katsaukset säilyneisiin käsikirjoituksiin ja Apostolisten isien kokoelman muotoutumiseen sekä artikkeleita muun muassa marttyyriudesta ja kirjoitusten vaikutushistoriasta.

Kirjoittajat ovat Uuden testamentin ja varhaisen kristinuskon tutkijoita, joista monet olivat suomentamassa vuonna 2020 ilmestynyttä Apostolisten isien kirjoitusten kokoelmaa.

Saatavissa Tiedekirjasta ja sen verkkokaupasta.

Suomen Eksegeettisen Seuran julkaisuja 120

Antti Marjanen, Ulla Tervahauta ja Ville Vuolanto 

Varhaiskristilliset lapsuusevankeliumit

Kirja sisältää johdannot ja suomennokset neljästä keskeisestä kaanonin ulkopuolisesta varhaiskristillisestä kirjoituksesta, jotka kuvaavat Jeesuksen perhetaustaa ja lapsuutta eri näkökulmista. Vaikka erilaisia Marian ja Jeesuksen lapsuudesta kertovia tekstejä on kirjoitettu runsaasti, tähän kokoelmaan valikoidut tekstit ovat näistä varhaisimpia ja vaikutushistorialtaan keskeisimpiä. Samalla ne edustavat vähintään kolmella eri maantieteellisellä alueella syntyneitä kertomuksia sekä kolmea erikielistä (kreikka, latina, kopti) perinnettä. Valittu tekstikokonaisuus on tarinoittensa suhteen monipuolinen niin, että lukija ei pääsääntöisesti kohtaa samoja kertomuksia useita kertoja.

Lapsuusevankeliumit ovat monella tapaa kiinnostavia tekstejä: niiden kautta voi tarkastella esimerkiksi sitä, miten varhaiset kristityt laajensivat varhaisimpien, sittemmin kanonisoitujen evankeliumien aiheita ja muovasivat eri tavoin evankeliumia kirjallisuudenlajina. Lapsuusevankeliumit valottavat myös sitä, minkälaisia käsityksiä niiden syntyaikoina oli lapsista, lapsettomuudesta ja perheistä sekä laajemmin elämänkaaren eri vaiheista: syntymästä, lapsuudesta, aikuistumisesta, avioliitosta, lasten kasvattamisesta ja kuolemasta. Kertomuksilla on myös omat teologiset painotuksensa ja teemansa – niiden kautta pohdittiin ja rakennettiin hyvää kristittynä elämisen tapaa sekä oikeaoppista suhtautumista erilaisiin uskonnollisiin ilmiöihin.

 

Suomen Eksegeettisen Seuran julkaisuja 119

Joanna Töyräänvuori ja Kirsi Valkama (toim.)

Tekstejä babylonialais- ja persialaisajan Lähi-idästä

Nord Print 2020, 424 s.
ISBN: 978-951-9217-74-1
Hinta: 28,00 €

Tekstejä babylonialais- ja persialaisajan Lähi-idästä on kokoelma suomennoksia historiallisesti kiinnostavista teksteistä Babylonin hovista 500-luvulta eaa. aina Aleksanteri Suuren valloituksiin asti. Kirjaan on käännetty tekstejä Egyptistä Kreikkaan, Anatoliasta Mesopotamiaan ja Levantin alueelta aina Italian Etruriaan saakka. Niiden kautta ymmärrämme paremmin sitä maailmaa, jossa Juudan kuningaskunnan asukkaat elivät Jerusalemin tuhon jälkeen. Teksteissä esiintyvät uskonnolliset traditiot edustavat samanlaisia tapoja, joita tunnetaan Vanhasta testamentista.Teksteistä löytyy vastaus moniin kiinnostaviin kysymyksiin: Mitä ruokatarvikkeita Juudan viimeiselle kuninkaalle annettiin Babylonian hovissa? Miten juudalaiset sotilaat viettivät aikaansa egyptiläisessä sotilassiirtokunnassa? Minkälaisen lopun joukko Samarian yläluokan jäseniä koki erämaan luolassa? Mihin haluttiin rakentaa Jahvelle uusi temppeli? Mitä Aleksanteri Suuren pojalle kävi tämän kuoleman jälkeen?

Tekstien kääntäjät ovat joukko etulinjan suomalaisia muinaisen Lähi-idän ja Raamatun tutkijoita: PhD Tero Alstola, TM Lauri Laine, prof. Martti Nissinen, dos. TT Juha Pakkala, TT Esko Siljanen, apul. prof. FT Saana Svärd, TT Timo Tekoniemi, TM Miika Tucker, TT Joanna Töyräänvuori, TT Kirsi Valkama ja dos. TT Anssi Voitila.

SESJ119-sisallysluettelo

Saatavissa Tiedekirjasta ja sen verkkokaupasta.

 

Publications of the Finnish Exegetical Society 118

Anne Katrine de Hemmer Gudme & Kirsi Valkama (eds.)

Approaching the Dead: Studies on Mortuary Ritual in the Ancient World .

Nord Print 2020, 179 p.
ISBN: 978-951-9217-73-4
Hinta: 28,00 €

The volume Approaching the Dead: Studies on Mortuary Ritual in the Ancient World is about the social interaction of the living with the dead, as reflected in the textual and archaeological records of ancient societies. The authors examine different aspects of mortuary ritual practices, their praxis, pragmatism, palpability, and politics. The examples cover a variety of places and historical periods, from the Late Bronze Age city of Ugarit in modern-day Syria to Late Iron Age Scandinavia. The majority of the studies, however, are focused on mortuary culture in the Levant in the long first millennium BCE.

Even beyond death, the dead play an import part in the lives of the living. The memories of the deceased leave traces in the minds of their fellow humans, in their behavior, the built environment, and material culture. Ironically, these efforts are directed at absent beings – the objects of this intense attention are ultimately dead and gone. Indeed, their departure from this life and the lived reality is the condition that triggers a flurry of activity and responses, a chain of mourning, practices of remembrance, and monumentalizing. Much of this activity can be categorized as mortuary ritual, a diverse set of strategic practices that aim at addressing the death of an individual and negotiating the personal, philosophical, and social challenges that this death creates.

Contributors: professor emerita Diana Edelman (University of Oslo), senior lecturer Dr. Fredrik Ekengren (University of Lund), professor Anne Katrine de Hemmer Gudme (University of Oslo), Dr., docent Raz Kletter (University of Helsinki), Dr. Joanna Töyräänvuori (University of Helsinki), Dr. Kirsi Valkama (University of Helsinki).

“This is a small but interesting and well-designed interdisciplinary collection of six studies on mortuary practices based on archaeological and textual sources. The evidence is mainly drawn from the ancient Near East, from the Late Bronze through the Roman period, but the volume also includes a contribution discussing a 5th century CE grave in Sweden that fits perfectly with the methodological scope of the collection. The studies consist of illustrative case studies of ancient mortuary practices, which are approached from a variety of theoretical and methodological perspectives and thus serve to update the study of mortuary rituals and practices, especially with regard to theory and source criticism.” –Professor Martti Nissinen, University of Helsinki

PFES118-contents

Suomen Eksegeettisen Seuran julkaisuja 117

Susanna Asikainen ja Elisa Uusimäki (toim.)

Sukupuoli Raamatun maailmassa

Nord Print 2019, 297 s. 
ISBN:978-951-9217-72-7
Hinta: 28,00 €

Mitä Raamatussa sanotaan sukupuolista ja sukupuolielämästä, miehistä ja naisista? Miten erilaiset käsitykset sukupuolesta ilmenevät paitsi Raamatussa myös muissa aikalaislähteissä? Entä mitä näistä muinaisista lähteistä voidaan sanoa sukupuolentutkimuksen valossa? Sukupuoli Raamatun maailmassa esittelee raamatuntutkimuksen ja sukupuolentutkimuksen leikkauspintoja suomalaiselle yleisölle. Kirja on ensimmäinen suomenkielinen Raamattua ja sukupuolentutkimusta käsittelevä yleisteos. Se soveltuu sekä aihepiiriin perehdyttäväksi oppikirjaksi että muille aiheesta kiinnostuneille.

Moniääninen teos havainnollistaa sukupuolentutkimuksen rakentumista Raamatun ajan maailmassa erilaisia metodologisia tulokulmia hyödyntäen. Lähestymistavat ulottuvat arkeologiasta tekstintutkimukseen ja eletyn uskonnon viitekehyksestä queer-teoriaan. Raamatun tekstien ohella kirjassa tarkastellaan Qumranin tekstejä, hellenistijuutalaista ja varhaiskristillistä kirjallisuutta ja myöhäisantiikin maailmaa.

SESJ117_Sukupuoli_sisällysluettelo

Saatavissa Tiedekirjasta ja sen verkkokaupasta sekä sekä Gaudeamus Kirja & Kahvi -kirjakahvilasta.

Kuuntele kirjan toimittajien haastattelu: Kirjapodcast: Sukupuoli Raamatun maailmassa