Kirjoittajat

Auli Vähäkangas
pastoraaliteologian professori, teologinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Aulin tutkimus ja julkaisut


Kuva: Veikko Somerpuro

Olen käytännöllisen teologian professori Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa. Olen tutkinut saattohoitoa, aidsia sairastavia, työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria sekä lapsettomia aviopareja.

Marjaana Seppänen
sosiaalityön professori, valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Marjaanan tutkimus ja julkaisut


Kuva: Linda Tammisto

Tutkimuksellisen kiinnostukseni kohteita ovat vanhojen ihmisten hyvinvointi ja syrjäytyminen, erityisesti sosiaalisten suhteiden näkökulmasta. Käynnissä olevat tutkimusprojektini liittyvät kuoleman lisäksi vanhojen miesten yhteisöllisyyteen ja vanhusten kaltoinkohteluun. Myös paikka-näkökulma on kulkenut mukana koko tutkijanurani ajan, nyt vanhenemisen näkökulmasta.

Toimin aktiivisesti kansainvälisissä verkostoissa, joissa pohditaan vanhusten syrjäytymiseen ja gerontologiseen sosiaalityöhön liittyviä kysymyksiä. Kotimaassa yhteistyökumppaneitani ovat Helsingin kaupungin vanhussosiaalityön verkosto, sosiaalialan osaamiskeskus Soccan GeroMetro-verkosto ja ikääntymiseen liittyvät järjestötoimijat kuten Ikäinstituutti ja Valli.

Anna Mäki-Petäjä-Leinonen
OTT, dosentti, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto
Annan CV

Olen vanhuusoikeuden yliopistonlehtori, ja blogissa kirjoitan erityisesti ikäihmisiä koskettavista oikeudellisista kysymyksistä niin yksityisoikeuden kuin sosiaali- ja lääkintäoikeuden näkökulmista. Olen tällä hetkellä osakonsortion johtajana kahdessa hankkeessa: tämän blogin taustalla olevassa kotisaattohoitoa käsittelevässä tutkimuksessa sekä työikäisenä muistisairauteen sairastuneiden erityiskysymyksiä käsittelevässä kansainvälisessä hankkeessa (MCI@work). Opetan Itä-Suomen yliopistossa vanhuus- ja edunvalvontaoikeutta sekä sosiaalioikeuden klinikkatoiminta -kurssia.

Seuraa Anna twitterissä @Annamakipetaja

Suvi-Maria Saarelainen
yliopistonlehtori, teologian osasto, Itä-Suomen yliopisto
Suvin tutkimus ja julkaisut

Toivo ja epätoivo, merkityksellisyys ja merkityksen menetys kulkevat usein käsi kädessä. Oli kyse ilosta tai surusta, kuolemasta tai yksinäisyydestä – yhtä hyvin kuin riemusta ja unelmista – olen tutkimuksessani kiinnostunut, mihin arvopohjaan ne kiinnittyvät, millainen maailmakuva nykyihmisillä on ja miten uskonto, hengellisyys ja henkisyyden erilaiset muodot ilmentyvät elämän käännekohdissa. Väitöskirjani käsitteli nuorten aikuisten elämää syöpähoitojen jälkeen. Tutkijatohtorin hankkeessani paneudun elämän merkityksellisyyden kysymyksiin kuoleman ollessa tavalla tai toisella osana elämän horisonttia.

Seuraa Suvi twitterissä @SaarelainenSuvi

Mirja Sisko Anttonen
Terhokodin ylihoitaja, TtT

Työskentelen saattohoitokodissa, jossa kuoleman todellisuus on jatkuvasti läsnä. On kiehtovaa, kuinka me ihmiset hyvin eri tavoin kohtaamme kuolemaa ja kuinka siihen valmistaudumme. Oma suhtautuminen on ratkaisevaa myös läheisten kannalta: tuleeko kokemuksesta yhteisesti jaettu vai pitäydymmekö omaan, yksityiseen, toiset poissulkevaan kuolemaan. Saattohoidon tärkeä tehtävä on helpottaa inhimillistä kärsimystä ja avata teitä kipeidenkin kokemusten käsittelyyn. Kuolemaa ei tarvitse pakonomaisesti edes pyrkiä hyväksymään, kuolema tapahtuu ajallaan keskeneräiselle ihmiselle. Tämä kuolemaan liittyvä erilaisten merkitysten ja tulkintojen moniulotteisuus on myös tutkimuksellisen kiinnostukseni kohteena ja blogikirjoitusteni aiheeni.

Sofia Sarivaara
väitöskirjatutkija, VTM, valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Olen valtiotieteiden maisteri ja sosiaalitieteiden jatko-opiskelija, taustaltani myös sosionomi–diakoni. Yhteiskuntapolitiikan opinnoissani syvennyin – ja suorastaan rakastuin! – vanhenemisen tutkimukseen. Olen kiinnostunut laajasti vanhuuteen liittyvistä sosiaalisista ja kulttuurisista kysymyksistä, erityisesti yksilöiden kokemusten suhteesta vanhenemisen kulttuuriseen kuvastoon ja vanhuuteen liittyviin sosiaalisiin ja yhteiskunnallisiin järjestelyihin. Pro gradu -tutkielmassani keskityin laitoskuolemaan, ja nyt väitöskirjatutkimuksessani jatkan kotisaattohoidon parissa.