Henkinen työpaikkaväkivalta

Henkinen työpaikkaväkivalta -projekti tuo uusia näkökulmia työpaikoilla tapahtuvan epäasiallisen käyttäytymisen ja kohtelun tutkimukseen. Projektin tavoitteena on edesauttaa tunnistamaan henkisen työpaikkaväkivallan suoria ja epäasuoria ilmenemismuotoja. Tarkoituksemme on auttaa kehittämään keinoja puuttua henkiseen työpaikkaväkivaltaan eettisesti kestävästi ja rakentavasti.