Hankkeen kuvaus

Henkinen työpaikkaväkivalta -projekti tuo uusia näkökulmia työpaikoilla tapahtuvan epäasiallisen käyttäytymisen ja kohtelun tutkimukseen. Projektin tavoitteena on edesauttaa tunnistamaan henkisen työpaikkaväkivallan suoria ja epäasuoria ilmenemismuotoja. Tarkoituksemme on auttaa kehittämään keinoja puuttua henkiseen työpaikkaväkivaltaan eettisesti kestävästi ja rakentavasti.

Tarkastelemme henkisen työpaikkaväkivallan ilmiötä seuraavista näkökulmasta:

  • Henkinen työpaikkaväkivalta tulee ymmärtää juurikin väkivaltana. Sitä ei tule selittää tai normalisoida osana organisaatiokulttuuria tai osana johtajien omaa persoonallisuutta ja johtamistyyliä.
  • Henkinen työpaikkaväkivalta haavoittaa. Se rikkoo ammatillisen ja henkilökohtaisen alueiden rajoja ja vaikuttaa negatiivisesti väkivallan kohteen minäkuvan arvokkaana ihmisenä ja kyvykkäänä työntekijänä.
  • Henkisessä työpaikkaväkivallassa on kyse jatkumosta, ei yksittäisistä teoista. Työpaikan väkivaltaiset suhteet rinnastuvat lähisuhdeväkivallan kaareen, jossa haitallinen käyttäytyminen eskaloituu mahdollisesti kohteen totaaliseen eristämiseen ja kontrollointiin.

Henkisen työpaikkaväkivallan ennaltaehkäisy ja siihen puuttuminen edellyttää organisaation johdolta kykyä tunnistaa ja identifioida henkinen väkivalta varhaisessa vaiheessa, ja toimia tilanteissa eettisesti kestävällä tavalla.