Osallistu tutkimukseen

Olemme kiinnostuneita siitä, kuinka henkinen väkivalta ilmenee työyhteisöissä, kuinka henkistä väkivaltaa käsitellään, ja kuinka siihen puututaan. Kutsumme osallistujia tutkimukseen kirjoittamaan kokemuksista ja havainnoista liittyen henkiseen väkivaltaan työelämässä.

Voit osallistua tutkimukseen tästä linkistä: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/103981/lomake.html

Tarinoiden keruun järjestää Helsingin yliopiston Henkinen työpaikkaväkivalta -projekti (Emotional Workplace Abuse). Tutkimuksesta vastaavat tutkijat apulaisprofessori Marjut Jyrkinen ja yliopistonlehtori Elina Penttinen (sukupuolentutkimus). Kaikkea aineistoa käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti noudattaen salassapitovelvollisuutta ja henkilötietolakia. Henkilötietosi pidetään salassa ja yksittäisen tutkittavan tietoja eikä organisaatiota ei tuoda missään yhteydessä esiin.