Tutkimusryhmä

Hankkeen vastuullinen tutkija Dos. Elina Penttinen toimii sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtorina ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelman johtajana. Nykyinen Henkinen työpaikkaväkivalta –projekti on jatkoa hänen aikaisemmalleen Haavoittuvuuden haltuunotto -hankkeelle, jonka rahoitti Helsingin yliopiston kolmen vuoden tutkimusapuraha. Tutkimus  kohdistui henkisen parisuhdeväkivallan tutkimukseen. Penttinen on julkaissut laajasti sukupuolistuneen väkivallan ja feministisen tutkimusmetodologian alueilla useita kirjoja kuten Emotional Workplace Abuse, A new research approach, Marjut Jyrkisen ja Elisabeth Widen kanssa (Palgrave 2019), Gender and Mobility: a critical introduction, Anitta Kynsilehdon kanssa (Rowman & Littlefield 2017) sekä tutkimusmonografiat Joy and International Relations: A new methodology (Routledge 2013) ja Globalization, prostitution and sex-trafficking: a corporeal politics (Routledge 2008). Penttisen erikoisalaa ovat feministinen metodologia, traumatietoiset tutkimuslähestymistavat, sukupuolistunut väkivalta ja toimijuus sekä henkisen parisuhde- ja työpaikkaväkivallan tutkimus.

Marjut Jyrkinen
(c) Lassi Kaaria

FT Marjut Jyrkinen toimii työelämän tasa-arvon tutkimuksen ja sukupuolentutkimuksen apulaisprofessorina Helsingin yliopistossa ja Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman WeAll-hankkeen (weallfinland.fi) konsortiojohtajana (2015-2021). Marjut Jyrkinen on Sukupuoli, yhteiskunta ja kulttuuri –tohtoriohjelman perustajajäsen ja varajohtaja, hallinon ja organisaatiotutkimuksen dosentti ja HELSUS Kestävyysinstituutin jäsen Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimukselliset kiinnostuksen kohteensa liittyvät sukupuolen ja risteävien erojen merkityksiin yhteiskunnassa ja työelämässä sekä johtajuuden ja organisaatioiden konteksteissa. Hän on tutkinut johtajanaisten urakehitystä, sukupuolistunutta ikäsyrjintää ja väkivaltaa. Jyrkinen on osallistunut useisiin tasa-arvotutkimuksellisiin ohjausryhmiin ja tasa-arvohankkeisiin Suomessa ja toiminut erilaisissa kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä. Hän on julkaissut useissa kansainvälisissä tieteellisissä journaaleissa, kuten Gender, Work and Organization, Journal of Business Ethics, Gender in Management – An International Journal, and Work, Employment and Society.

Aino Hiltunen työskentelee projektissa tutkimusavustajana. Hän opiskelee maailmanpolitiikan tutkimusta Helsingin ylipiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa.

Tutkimusprojektissa tehdään kansainvälistä yhteistyötä.