Tutkimushanke

Monitieteinen EPELI-tutkimushanke tutkii lapsille suunnattujen epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointia

Epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointi lapsille (EPELI) on vuosina 2020-2021 toteutettava tutkimushanke. Se tuottaa tietoa lapsiin ja nuoriin kohdistuvasta markkinoinnista ja epäterveellisten elintarvikkeiden määrittelystä sekä esityksen keinoista, joilla lapsia ja nuoria voitaisiin suojata epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnilta.

Tutkimuksessa on mukana laaja-alaisesti ravitsemustieteen, markkinoinnin ja kulutustutkimuksen sekä juridiikan tutkimusosaamista. Mukana on tutkijoita Helsingin ja Tampereen yliopistoista sekä Suomen ympäristökeskuksesta (SYKE).

Hankkeessa kartoitetaan, kuinka toimivia nykyiset epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointiin liittyvät suositukset ja sitoumukset ovat ja miten niitä voisi parantaa. Lisäksi selvitetään, millaista lapsiin kohdistuva markkinointi tällä hetkellä on ja miten siihen suhtaudutaan. Näin saadaan tietoa, miten markkinointiin voidaan mahdollisesti puuttua esimerkiksi suositusten, sitoumusten, itsesäätelyn ja rajoitusten avulla.

Tutkimuksen osana kuullaan keskeisiä sidosryhmiä, jotka toimivat elintarvikemarkkinoinnin, terveyden sekä lasten ja perheiden hyvinvoinnin parissa.

Epeli-hanke toteutetaan osana valtioneuvoston vuoden 2021 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.