Tampereen yliopisto

EPELI-hankkeen tutkimuspaketeista 2 ja 3 vastaa Tampereen tutkimusryhmä, jonka jäsenet työskentelevät Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunnassa, asiakaslähtöisen markkinoinnin tutkimusryhmässä.

Ryhmän johtaja Elina Närvänen toimii palveluiden ja kaupan tenure track -professorina ja Elinan erityisosaamiseen kuuluvat mm. kulutus- ja palvelututkimus, markkinointiviestintä ja brändit, kulutusyhteisöt ja -kulttuurit, sekä laadulliset tutkimusmenetelmät.

https://www.tuni.fi/fi/elina-narvanen

Ulla-Maija Sutinen on väitöskirjatutkija, jonka erityisosaamista ovat yhteiskunnallinen markkinointi ja laadulliset tutkimusmenetelmät.

Ines Kaivonen on juuri jatko-opintonsa aloittanut väitöskirjatutkija, jonka tutkimuksellisia kiinnostuksen kohteita ovat kestävä kuluttaminen sekä kestävät palveluinnovaatiot.

Tutkimusapulaisena työskentelevän Roosa Luukkosen osaamisalueita ovat kestävä kuluttaminen sekä kuluttamisen vähentäminen. 

Asiakaslähtöisen markkinoinnin tutkimusryhmän nettisivuille: http://research.tuni.fi/markkinointi