Helsingin yliopisto

EPELI-hankkeen hallinnoinnista ja työpaketeista 1, 4 ja 5 vastaa Helsingin yliopiston tutkimusryhmä, jonka jäsenet työskentelevät Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osastolla.

Hankkeen johtaja ja työpaketin 5 vetäjä ETT Mikael Fogelholm toimii kansanravitsemuksen professorina. Hänen erityisosaamisalueitaan ovat ruokavalion, liikunnan ja lihavuuden keskinäiset yhteydet, ravitsemussuositukset sekä terveyden edistäminen.
 
Dosentti, FT, yliopistonlehtori Maijaliisa Erkkola vastaa työpaketeista 1 ja 4. Maikin erityisosaamisalueita ovat lasten ja perheiden ravitsemus, ruoankäytön tutkimusmenetelmät, elintapojen yhteys lasten terveyteen sekä ruoankäytön väestöryhmittäiset erot.
ETT Liisa Uusitalo on ravitsemusepidemiologian post doc tutkija, joka työskentelee työpaketeissa 1 ja 4.
Lisäksi työpaketissa 4 tekee ruokakäyttäytymisen maisterintutkielmaa KT Jenni Harala. Jenni vastaa myös hankkeen verkkosivuston ylläpidosta.