AHJO Communications

Ahjo Communications on viestintätoimisto, jolla pitkä kokemus yhteiskunnallisesta vaikuttamista. Ahjo vastaa tutkimuksen viestinnästä ja yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta, jota tehdään tiivissä yhteistyössä tutkijoiden kanssa. Hankkeen viestinnän tavoitteena on kertoa tutkimuksesta ja sen tuloksista helposti ymmärrettävällä tavalla, joka tavoittaa aiheesta kiinnostuneet sidosryhmät.