Vasenkätisyyden genetiikkaa

Vierailin viime viikolla lukion biologiantunnilla kertomassa tutkimustyöstä(ni). Opiskelijat saivat myös esittää kysymyksiä, ja yksi heistä kysyi asiaa, johon en osannut suoralta kädeltä vastata – nimittäin mitkä geenit ovat vasenkätisyyden taustalla.

Kotiin päästyäni googlailin vähän, ja löysin vasenkätisyyden genetiikasta ihan hiljan julkaistun tutkimuksen, jossa on tehty yhdistetty eli ns. meta-analyysi useiden aiempien tutkimusten aineistoista. Mukana oli yhteensä lähes 1,8 miljoonaa tutkittavaa henkilöä, heistä 11 % vasenkätisiä. Kirjoitin julkaisun tuloksista tämän tiivistelmän kysyjälle kerrottavaksi.

Analyysissa löytyi 41 perimänkohtaa, jotka liittyivät vasenkätisyyteen ja 7 muuta, jotka liittyivät puolestaan molempikätisyyteen. Tutkijat vaikuttivat jonkin verran yllättyneiltä, että näihin kahteen ominaisuuteen eivät vaikuttaneet selvemmin samat perimänkohdat. Yhtenä syynä voi kuitenkin olla, että molempikätisten määrä aineistossa oli pienempi kuin vasenkätisten (jolloin vaikuttavia geenejä on vaikeampi löytää) ja että kätisyyden määrittely ainakin osassa aineistoja perustui ihmisten omaan ilmoitukseen (jolloin osa molempikätisiksi ilmoittautuneista on saattanut olla henkilöitä, jotka käyttävät toistakin kättään koska ovat satuttaneet toisen tms. eivätkä välttämättä ole “geneettisesti” molempikätisiä – aineistossa oli ilmeisesti joitakin viitteitä sellaiseen suuntaan).

Vasenkätisyyteen vaikuttavilla perimänalueilla olivat vahvasti edustettuina geenit, jotka liittyvät keskushermoston toimintaan. Se ei toki ole ollenkaan yllättävää. Joukossa oli erityisesti geenejä, jotka liittyvät solujen mikrotubuluksiin eli mikroputkiin, jotka ovat osa solujen tukirankaa, sekä toisaalta aivojen morfologiaan. Näitä geenejä luetellaan tarkemmin mm. artikkelin taulukossa Supplementary Table 2.

Jo ennestään vasenkätisyyden on tiedetty olevan vähän yleisempää miehillä kuin naisilla, ja sama näkyi näissä aineistoissa. Kaikkinensa vasenkätisyys on osittain perinnöllistä – tässä aineistossa enimmillään noin 20 % vasenkätisyydestä selittyi geneettisillä tekijöillä, kun aiemmissa tutkimuksissa osuus on ollut noin 25 %. Loppuosa johtuu erilaisista ympäristötekijöistä.

Mielenkiintoista kyllä, vasenkätisyydelle on artikkelin mukaan pitkään esitetty mallia, jossa se määräytyisi lähinnä vain yhden tai muutaman geenin perusteella. Tällaisia geenejä ei kuitenkaan ole johdonmukaisesti löytynyt aiemmissa analyyseissa, eikä niitä nähty tässäkään tutkimuksessa. Sen sijaan osoittautui kiistattomasti, että vasenkätisyyden geneettinen komponentti muodostuu monen eri perimän alueen pienten vaikutusten summana. Näitä tekijöitä on varmasti vielä paljon enemmänkin kuin tässä tutkimuksessa nähdyt 41, mutta koska vaikutukset ovat pieniä, niiden taustalla olevien geenien löytämiseen tarvittaisiin lisää tällaisia isoja, miljoonien ihmisten aineistoja.

Cuellar-Partida ym. (2021). Genome-wide association study identifies 48 common genetic variants associated with handedness. Nature Human Behaviour 5:59–70. doi: 10.1038/s41562-020-00956-y.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *