Tentamensbesök

Anvisningar för studenter som kommer på tentamensbesök

Med tentamensbesök avses att du avlägger en tentamen vid din högskola i en annan högskolas EXAM-tentamenslokal.

Beakta följande när du kommer på tentamensbesök till Helsingfors universitets EXAM-lokal (Examinarium):

Du ska alltid anmäla dig och boka en tentamenstid med ditt användarnamn vid din högskola och i din högskolas EXAM-tjänst. Kontrollera avbrott i din högskolas tentamenssystem: du kan inte göra ett tentamensbesök under ett avbrott i din högskolas EXAM-tjänst, även om du skulle lyckas boka en tid i bokningskalendern.

HU:s lokal för tentamensbesök ligger i lärocentret Aleksandria (Fabiansgatan 28) https://www.helsinki.fi/sv/helsingfors-universitets-bibliotek/biblioteksenheter/larocentret-aleksandria.

Renoveringen av Alexandria börjar på sommaren. Fram till den 22 april finns tentamensutrymmet på Alexandrias våning 4. Från och med den 22 april finns tentamensutrymmet i K133 på bottenvåningen. I maj öppnas ett nytt rum i Kajsahuset (Fabianinkatu 30), dit också lokal för tentamensbesök flyttar. Målet är att maskinerna ska vara tillgängliga hela tiden.

Annan webbtrafik än den till EXAM-tjänsten har förhindrats på tentamensdatorerna och det finns tillgång till endast följande program under tentamen: Kalkylatorn i Windows, Notepad, Adobe Acrobat Reader, Wordpad, Paint. Om du behöver annan programvara för att kunna besvara tentamensfrågorna kan du inte genomföra tentamen i HU:s tentamenslokal.

Tyvärr kan vi inte ordna ytterligare eller individuella arrangemang för besökaren.

Dörrarna till tentamenslokalen är olåsta men det finns låsbara skåp. Till din plats får du ta enbart nyckeln till skåpet, ditt studentkort och en genomskinlig vattenflaska utan etikett. Du behöver inga koder för att logga in på tentamensdatorn och i EXAM-tjänsten loggar du in med ditt användarnamn vid din egen högskola.

I tentamenslokalen finns både kameraövervakning i realtid och videoövervakning. Genom att boka tentamenstid i Helsingfors universitets tentamenslokal godkänner du HU:s användarregler för elektroniska tentamina samt övervakningspraxis.

Om det uppstår problem ska du följa anvisningarna på väggarna. I tentamenslokalen kan du inte få stöd i realtid. Om problemet inte löser sig genom att du följer anvisningarna, gör följande:

  • I fråga om problem som gäller tentamen ska du kontakta EXAM-stödet/tentatorn vid din egen högskola.
  • I fråga om problem med tentamensdatorn eller inloggning i HU:s Examinarium ska du kontakta adressen opetusteknologia(at)helsinki.fi.

Ytterligare information: https://guide.student.helsinki.fi/sv/artikel/att-tenta-i-examinarium-tentakvariet