Medarbetare

FISKMÖ är ett gemensamt projekt som involverar Helsingfors universitet, Åbo universitet och  Kites (en paraplyorganisation för språktjänstföretag och organisationer i Finland). De akademiska medarbetare inom projektet är experter i språkteknologi, datainsamling och maskinöversättning och våra medarbetare från Kites tillför kompetens från de finska språktjänstföretagen och översättningssektorn.

Helsingfors universitet
Jörg Tiedemann är professor i språkteknologi inom avdelningen för digitala humaniora. Mikko Aulamo är forskningsassistent. Matias Tamminen är doktorand hos Doktorandprogrammet i språkforskning.

Åbo universitet
Filip Ginter är professor i språk- och talteknologi inom institutionen för framtidsteknologier.  Jenna Kanerva är doktorand på samma institution.

Kites
Niko Papula är CEO av Multilizer och viceordförande för Kites. Tommi Nieminen är freelance-översättare och expert i översättningsteknologi.