Fiskmö-forumet

Vi har skapat en plattform för Fiskmö-forumet i kommunikationstjänsten Slack. Där kan man bland annat diskutera kring Fiskmö-konsortiet, vars mål är att effektivisera översättning från finska till svenska och från finska till engelska, och att främja språkresurserna i Finland.

På Fiskmö-forumet delar vi information och erfarenheter tillsammans, och vi samarbetar med flera olika organisationer. Forumet har flera diskussionskanaler, bland annat separata kanaler för översättning från finska till svenska och från finska till engelska. Diskussionskanalen för tekniskt stöd erbjuder stöd i anslutning till Fiskmös automatiserade översättningar. Fiskmö-forumet är avsett för översättare, översättningsfirmor och alla som arbetar med översättningstexter, och för dem som är intresserade av automatiserad översättning.

Om du vill ansluta dig till Fiskmö-forumet, skicka ansökan till Fiskmo-project(at)helsinki.fi.