ETUSIVU

Formatiivinen eli jatkuva arviointi

Oppimisen aikana ja oppimista varten

Formatiivinen arviointi on oppimisen aikana ja oppimista varten tehtävää arviointia. Sen avulla voidaan kerätä tietoa oppimisen sen hetkisestä tilanteesta luokkahuoneessa.

Arviointia seuraavan palautteen tulisi sekä tukea, motivoida, kannustaa ja edistää oppilaan oppimista että auttaa opettajaa ohjaamaan opetusta oikeaan suuntaan.


Formatiivista arviointia ovat

  • itsearviointi
  • vertaisarviointi
  • opettajan suorittama arviointi

Formatiivinen arviointi kehittää oppilaan oppimista, kunhan seuraavat kolme periaatetta toteutuvat: oppilaan tulee olla motivoitunut, hänellä tulee olla riittävät taustatiedot opittavasta aiheesta ja opetuksen tulee ohjata oppilasta ajattelemaan omaa oppimistaan.

Formatiivinen arviointi voi olla esimerkiksi sitä, kun

  • oppilas itse pohtii omaa oppimistaan, osaamisen tasoa ja oppimistapojaan, ja tekee sen perusteella esimerkiksi asenne- tai työtapamuutoksia.
  • opettaja testaa erilaisin menetelmin, mitä oppilaat ovat oppineet, ja voi tulosten avulla kehittää opetustaan

Miksi sitten käyttää formatiivista arviointia opetuksessa? Opettajan oma opetus paranee tai jo valmiiksi hyvät opetustavat osoitetaan toimiviksi!


”…kannattaa ottaa ensin yksi työtapa, jota lähtee kokeilemaan muutaman kerran.”