Formatiivinen arviointi luonnontieteiden opetuksessa -täydennyskoulutus

FORMATIIVINEN ARVIOINTI LUONNONTIETEIDEN OPETUKSESSA-täydennyskoulutus on on suunnattu luonnontieteiden opettajille.

KESTO

  • Syksy 2016 –
  • Täydennyskoulutus jatkuu syksyllä 2017.

JÄRJESTÄJÄ

  • Kemian opettajankoulutusyksikkö, Helsingin yliopisto
  • Yhteystiedot

TAVOITTEET

täydennyskoulutuksen tavoitteena on lisätä opettajien tietämystä formatiivisesta arvioinnista ja formatiivisen arvioinnin eri tavoista sekä kannustaa opettajia kokeilemaan aineenopettajan työssään erilaisia formatiivisen arvioinnin menetelmiä, mutta myös kehittämään itse uusia arviointimenetelmiä. Tuloksia esitellään muille aineenopettajille muun muassa valtakunnallisilla LUMA-päivillä.

TOTEUTUKSEN KUVAUS

Täydennyskoulutus alkoi syyskuussa 2016. Koulutettava ryhmä kokoontuu noin joka toinen kuukausi. Jokaisella kerralla opitaan jotain uutta teoriatietoa ja käsitellään formatiivisen arvioinnin menetelmiä. Opettajat valitsevat valmiita menetelmiä tai ideoivat uusia yhdessä. Menetelmiä kokeillaan omissa kouluissa, raportoidaan tapaamiskerroilla. Menetelmiä myös arvioidaan ja kehitetään paremmiksi täydennyskoulutuksen aikana.