Ilmoittautuminen Kielikeskuksen opintoihin periodille II

Ilmoittautuminen Kielikeskuksen opintoihin periodille II (29.10. – 16.12.) alkaa maanantaina 15.10. klo 8. Ilmoittautumisaikaa on viikko, viimeinen ilmoittautumispäivä on sunnuntai 21.10. Kasvatustieteiden kandidaatin tutkinnon kursseista YK 2.2. Toinen kotimainen kieli 3 op ja YK 2.3. Vieras kieli 3 op ovat Kielikeskuksen järjestämiä.

Katso myös Kielikeskuksen kotisivut ja Kielikeskuksen opintotarjonta.

Huom! Jokaista opetusperiodia kohden ilmoittautumisaikaa on yksi viikko. Koeilmoittautuminen päättyy viikkoa ennen koetilaisuutta.

Lukuvuoden 2012–2013 ilmoittautumisajat Kielikeskuksen kursseille:
  • II opetusperiodi (29.10. – 16.12.), ilmoittautuminen 15. – 21.10.
  • III opetusperiodi (14.1. – 3.3.), ilmoittautuminen 31.12. – 6.1.2013
  • IV opetusperiodi (11.3. – 19.5.), ilmoittautuminen 25.2.2013 – 3.3.2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *