Tilastollisen kuvauksen perusteet -kurssista

Jonkin verran on esiintynyt hämminkiä kvalitatiivinen tutkimusote -kurssin (64292, A 3.2. Kvalitatiivinen tutkimusote I, 6 op) ja kvantitatiivinen tutkimusote -kurssin (64293, A 3.3. Kvantitatiivinen tutkimusote I, 6 op) suorittamiseen liittyen, sillä kurssien suositeltua suoritusjärjestystä on muutettu viime vuodesta.

Kuitenkin entiseen malliin tilastollisen kuvauksen perusteet -kurssi (64038, YK 4. / AK 4. Tilastollisen kuvauksen perusteet, 3 op) suositellaan suoritettavaksi jo ensimmäisenä syksynä. Kurssin suorittaminen on edellytys, jotta voi osallistua kvantitatiivinen tutkimusote -kurssille (A 3.3.), joka suositellaan nykyään suoritettavaksi toisen opiskeluvuoden syksyllä (teille siis syksy 2013). Ensi keväänä (kevät 2013) suositellaan suoritettavaksi kvalitatiivinen tutkimusote -kurssi.

Kurssit suositellaan siis suoritettavaksi seuraavassa järjestyksessä:

  • Ensimmäisen vuoden syksy: YK 4. / AK 4. Tilastollisen kuvauksen perusteet
  • Ensimmäisen vuoden kevät: A 3.2. Kvalitatiivinen tutkimusote
  • Toisen vuoden syksy: A 3.3. Kvantitatiivinen tutkimusote (edellytyksenä suoritettu tilastollisen kuvauksen perusteet)

Iloksemme voimme ilmoittaa, että tilastollisen kuvauksen perusteet -kurssin ilmoittautumisaikaa on vielä jäljellä maanantaihin 3.9. klo 23.59 asti! Muista, että suositukset ovat suosituksia ja jos olet valinnut hieman eri tavalla, ei se ole pulma eikä mikään! Jokainen järjestää opintonsa omalla tavallaan ja vapaus valita oma opintopolkunsa on yliopistolla parasta.

Teksti: Emmi Heikkilä ja Netta Metsäaho

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *