Research group: Geography of Well-being and Education

A research group lead by Petteri Muukkonen

Welcome to the web page of the research group in Geography of Well-being and Education in the University of Helsinki.

We study spatial and geographical aspects of well-being and education in the society, in cities and suburbans, and as well as in various levels of education in geography. Well-being can be either environmental, physical, or societal well-being. Therefore, it has several dimensions that can be studied as spatial or geographical phenomena. GIS, applied geoinformatics, and geomedia form the core of our research as a data source and methodology, and even as a research topic.

News

Inlärning vid naturstigar i skogen: Är det möjligt?

Naturstigar i skogen finns i nästan alla städer i Finland. Typiskt finns det små och visuella informationstavlor vid naturstigen. Tavlorna presenterar ofta lokala specifika fenomen och specialiteter i skogen. Och oftast är de lätta att besöka till exempel från skolan. Typiskt ligger städernas naturstigar i närskogar. På så sätt är de tillgängliga för skolor och …

Sosiaalisesta mediasta kertyvä laaja tutkimusaineisto vaatii huolellista suunnittelua

Sosiaalinen media on monelle arkipäivää. Siellä voi keskustella tuttavien ja tuntemattomien kanssa, jakaa valokuvia, ajatuksia ja linkkejä omille seuraajilleen, sekä seurata itseään kiinnostavia henkilöitä ja keskustelunaiheita. Sosiaalinen media onkin tutkijoille mielenkiintoinen aineistolähde, sillä tavalliset ihmiset tuottavat sinne paljon sisältöä tekstien, kuvien, videoiden ja paikkatietojen muodossa. Keräämällä ja louhimalla sosiaalisen median tietoa voidaan tuottaa uutta tietoa …

Lähiöiden kouluikäisten kyselystä eväitä yhdenvertaisuustyöhön

Tutkimushankkeemme kuuluu Lähiöohjelmaan 2020-2022, jossa tavoitellaan asuinalueiden eriytymisen ehkäisemistä ja asukkaiden hyvinvoinnin lisäämistä. Tutkimuksessamme tuotamme tietoa kaupunkien asukkaiden liikkumismahdollisuuksien saavutettavuudesta kahdessa lähiössä. Yksi tärkeä työsarka on lasten ja nuorten liikunnassa. Kuten vastikään julkaistut kouluikäisten liikkumissuositukset korostavat, on pyrittävä siihen, että kaikilla olisi turvalliset ja yhdenvertaisesti saavutettavat päivittäisen liikkumisen mahdollisuudet. Hankimme tietoa lähiöiden lasten ja nuorten …