Research group: Geography of Well-being and Education

A research group lead by Petteri Muukkonen

Welcome to the web page of the research group in Geography of Well-being and Education in the University of Helsinki.

We study spatial and geographical aspects of well-being and education in the society, in cities and suburbans, and as well as in various levels of education in geography. Well-being can be either environmental, physical, or societal well-being. Therefore, it has several dimensions that can be studied as spatial or geographical phenomena. GIS, applied geoinformatics, and geomedia form the core of our research as a data source and methodology, and even as a research topic.

News

Petteri Muukkonen starts as a director for master’s programme in Urban Studies and Planning (USP)

The new term of directors for bachelor’s and master’s programmes begins on January 1st 2021. Senior lecturer Petteri Muukkonen will start as a new director for interdisciplibary and international master’s programme in Urban Studies and Planning (USP). The term of new directors lasts from 2021 to 2024. The USP master’s programme is an ambitious common …

Maan­tie­tei­li­jät mu­kaan ra­ken­ta­maan tek­no­lo­gi­aa las­ten ja nuor­ten kriit­ti­sen lu­ke­mi­sen tai­don tuek­si

Helsingin yliopiston tutkijat ovat mukana strategisen tutkimuksen konsortiossa ”Teknologisia ja sosiaalisia innovaatioita kriittisen lukemisen tukemiseen internetin aikakaudella (CRITICAL)”, jossa selvitetään kriittisten lukutaitojen kehittymistä ja näihin taitoihin vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää teknologisia ja sosiaalisia innovaatiota, joilla voidaan tukea 10–17 -vuotiaiden nuorten kriittisen lukemisen taitoja internetin aikakaudella. Konsortiota johtaa kasvatustieteen professori Kristian Kiili Tampereen yliopistosta. Yliopistonlehtori ja …

Strategic Research Council (SRC) together with Academy of Finland fund critical reading research

The Strategic Research Council (SRC) and the Academy of Finland have decided to fund a research consortium “Technological and Societal Innovations to Cultivate Critical Reading in the Internet Era (CRITICAL)” lead by professor Kristian Kiili (Tampere University). The decisions can be seen here. The University of Helsinki and PI Petteri Muukkonen leads the WP5 in …