Research group: Geography of Well-being and Education

A research group lead by Petteri Muukkonen

Welcome to the web page of the research group in Geography of Well-being and Education in the University of Helsinki.

We study spatial and geographical aspects of well-being and education in the society, in cities and suburbans, and as well as in various levels of education in geography. Well-being can be either environmental, physical, or societal well-being. Therefore, it has several dimensions that can be studied as spatial or geographical phenomena. GIS, applied geoinformatics, and geomedia form the core of our research as a data source and methodology, and even as a research topic.

News

Huono kartta – hyvä kartta

Tarkoituksella tai tarkoituksetta huonosti toteutetut kartat välittävät lukijalle väärää tietoa tai vääriä mielikuvia siinä missä virheelliset tekstitkin. Niin karttojen tuottaminen kuin lukeminenkin vaativat harjoittelua. Kriittistä näkökulmaa tarvitaan, jotta viesti välittyy oikeana kartan laatijalta lukijalle. Esimerkkinä huonosti toteutetusta kartasta on Twitterissä vuonna 2019 jaettu karttaesitys Australian tulipaloista. Siinä tulipaloja kuvaavien symbolien koon valinta on epäonnistunut. Lopputuloksena …

Kuntayhteistyötä liikuntapaikkojen strategisessa suunnittelussa

Tutkimushankkeemme oleellisiin tavoitteisiin kuuluu läheinen yhteistyö kuntien kanssa. Kuntayhteistyö saa hankkeissa monia muotoja temaattisista pienryhmätapaamisista hankkeen tulosten esittelytilaisuuksiin. Lisäksi on käyty spesifimpiä, kuntien tarpeista nousevia kommentointikierroksia ja keskusteluja.  Yhtenä yhteistyöesimerkkinä tutkijat ja Helsingin kaupungin edustajat jakoivat ajatuksia Helsingin liikuntapaikkarakentamisen tukena käyttämästä arviointimallista, jossa potentiaalisia uusia hankkeita pisteytetään ja verrataan toisiinsa mallissa esitetyin kriteerein. Kommentoimme ja …