CRITICAL:n politiikkasuositus kriittisen lukutaidon opettajankoulutuksesta (9/2023)

CRITICAL-konsortio julkaisi syyskuussa 2023 politiikkausuosituksen kuinka tärkeää on kuinka järjestää kriittisen lukutaidon opettajankoulutusta. Väärä tieto leviää nyt internetin ja nopean viestinnän aikana nopeammin, enemmän ja laajemmin kuin koskaan aiemmin. Siksi kriittinen lukutaito on lasten ja nuorten tärkeä taito. Tähän tulee pystyä vaikuttamaan vaikuttavan opettajankoulutuksen kautta. Lue lisää STN:n sivulla julkaistusta politiikkasuosituksesta täältä tai CRITICAL:n verkkosivuilta täältä.

Keväällä 2023 julkaistu politiikkausositus siitä, että nuoret tarvitsevat enemmän tukea kriittiseen lukemiseen, löytyy täältä.

YLLI 2.0 esittäytyi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen “Hyvinvointia kaikille” -tilaisuudessa 19.9.2023

YLLI 2.0 -kehittämishanke esiintyi pyynnöstä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen järjestämässä Hyvinvointia kaikille – Vahvista osaamistasi elintapaverkoston tapaamisessa 19.9.2023. Järjestelyihin osallistui Pohde eli Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue yhdessä THL:n, Aluehallintoviraston, Limingan luontokeskuksen, Liikuntatieteellisen seuran ja alueen kuntien kanssa. YLLI 2.0 -hanketta (ja aiemman YLLI-hankkeen) keskeisiä tuloksia esitteli projektinjohtaja Petteri Muukkonen.

YLLI muuttui YLLI 2.0:ksi

Lähiöohjelman 2020-2022 rahoittama YLLI-hanke päättyy, mutta tulokset jäävät elämään ja niitä kehitetään ja hiotaan edelleen. Perjantaina 31.3.2023 Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi myönteisen rahoituspäätöksen rahoittaa YLLI 2.0 -kehittämishanketta Liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisista kehittämisavustuksista. YLLI 2.0 on suunniteltu kolmivuotiseksi hankkeeksi, ja OKM:n rahoituspäätös varmistaa työskentelyn aluksi ensimmäiselle vuodelle 1.6.2023-31.5.202.

Kirjoittaja: Petteri Muukkonen

YLLI 2.0:n tavoitteena on levittää ja vakiinnuttaa kuntien ja muiden toimijoiden käyttöön tutkittuun tietoon perustuvat, aiemmassa YLLI-tutkimushankkeessa luodut konkreettiset työkalut ja toiminnot.

Hankkeen alueellinen kattavuus on valtakunnallisesti koko Suomi. Kohderyhmänä ovat laaja-alaisesti aiheesta kiinnostuneet paikalliset toimijat, jotka osallistuvat kansalaisten liikuttamiseen: niin kuntaorganisaatiot ja niiden eri toimialat, NGO-toimijat kuten seurat ja yhdistykset sekä vapaa sivistystyö. Osallistavalla yhteiskehittämisellä jatkokehitämme YLLI-hankkeen toimintoja vastaamaan erilaisia olosuhteita ja eri kuntien tarpeita. Heidän kauttaan vaikutamme välillisesti kansalaisten mahdollisuuksiin; erityisesti passiiviset ja vähän liikkuvat kansalaiset kuten esim. maahanmuuttajataustaiset, syrjäytyneet ja ikääntyneet.

Aiempi YLLI-tutkimushanke, jota rahoitti Lähiöohjelma 2020-2022, keskittyi ohjelman mukaisesti lähiöiden olosuhteisiin ja asukkaisiin. Kuntia ja asuinalueita on kuitenkin Suomessa hyvin erilaisia. YLLI 2.0 jatkaa YLLI-tutkimushankkeen jälkeen valtakunnallisesti kattavasti hyödyntäen myös kuntien ja kaupunkien epävirallisia verkostoja kuten seitsemän suurimman kaupungin yhteistyöverkostoa. YLLI 2.0:n jalkautustyö tehdään uusien yhteiskehittämiskierrosten avulla, missä samalla aiemmin lähiötutkimuksen tiedon valossa kehitettyjä toimintoja kehitetään vastaamaan erilaisten kuntien ja alueiden tarpeita. Nämä toteutetaan tiedeneuvonnan työpajamuotoisten interventioiden tulosten avulla. Interventiot järjestetään laaja-alaisesti lähialueen eri toimijoille. Kehittämällä toimintoja liikkumisen ja liikuntapalveluiden järjestäjien tasolla voi kehittyä merkittävästi välillisesti väestön fyysisen aktiivisuuden edellytykset.

Lisätietoja antaa YLLI 2.0 -kehittämishankkeen johtaja Petteri Muukkonen, +358 50 448 9195, petteri.muukkonen@helsinki.fi

Epävirallisten liikuntaympäristöjen tunnistaminen urheiluun liittyvistä Twitter-viesteistä geotunnisteiden avulla

Frontiers in Sociology -lehti julkaisu YLLI-hankkeemme tuoreen tutkimusartikkelin, joka kertoo keinoista tunnistaa epävirallisia liikuntapaikkoja Helsingin kaupunkialueella. Tutkimus keskittyi talviliikuntaan ja hyödynsi geotunnisteisia Twitter-viestejä, joita käyttäjät julkaisivat harrastuksistaan. Havaitsimme, että Twitter-postauksista koostuva aineisto on hyödyllinen työkalu epävirallisten liikuntapaikkojen tunnistamiseen ja löytämiseen. Tällainen täydentävä informaatio epävirallisista liikuntapaikoista auttaa kaupunkisuunnittelijoita ja liikuntapaikkasuunnittelijoita kehittämään epävirallisia liikkumisympäristöjä kuten esimerkiksi puistoja, lähimetsiä ja vesialueita, mikä puolestaan ​​edelleen edistää terveellistä ja liikunnallista elämää kaupungeissa.

Kuva 1. Esimerkkejä hiihtoaiheisista twiiteistä ja niiden sijaintien tutkimisesta (van der Lijn et al. 2023).

Lähde:

van der Lijn, C., Ehnström, E., Koivisto, S. & Muukkonen, P. (2023). Detecting informal green, blue, and street physical activity spaces in the city using geotagged sports-related Twitter tweets. Frontiers in Sociology 8, https://doi.org/10.3389/fsoc.2023.1125343

YLLI mukana SuomiAreenassa 30.6.2023 Porissa

YLLI- ja YLLI 2.0 -hankkeet olivat esillä Porissa järjestetyssä SuomiAreena-festivaalissa (linkki), kun hankkeiden vetäjä Petteri Muukkonen osallistui paneelikeskusteluun “Aktiivinen kunta – mahdollisuuksien kunta: miten lisätään liikettä asukkaiden arkeen?” tapahtuman päälavalla eli MTV-lavalla. Mukana Porin kaupungin masinoinmassa paneelikeskustelussa olivat OKM:n liikunnan vastuualueen johtaja Tiina Kivisaari, Porin kaupungin liikunta- ja nuorisoyksikön päällikkö Petteri Lahti, Porin kaupungin hankekoordinaaattori Hanne Mailanen sekä hankepäällikkö Pasi Vainionperä Liikuttava Kaveri -hankkeesta. Paneelin juonsi Leea Toukola. Paneelikeskustelussa pohdittiin asukkaiden liikuttamisen järjestämisen ja mahdollisuuksien luomisen vastuita ja käytäntöjä. Keskustelussa puhuttiin monialaisuudesta ja liikunnan harrastamisne esteiden poistamisesta sekä ruohonjuuritason toimista.

Paneelikeskustelun osallistujat Petteri Muukkonen (vas.), Pasi vainionperä, Hanne Mailanen, Leea Toukola, Tiina Kivisaari sekä Petteri Lahti (oik.). Kuva: Petteri Lahti

CRITICAL-tiimin kokemuksia oppimisen avoimuuden edistämisestä Pedaforum 2023:ssa

CRITICAL-tiimin Petteri Muukkonen kertoi videoviestissään hankkeemme kokemuksia avoimen oppimisen ja avoimien oppimateriaalien tuottamisesta. Videoviesti oli osa Pedaforum 2023 – Korkeakoulupedagogiikan päivien 6.-8.6.2023 ohjelmaa työpajassa “Oppimateriaalien avaamisesta hyvinvointia – pyörää ei tarvitse aina keksiä uudelleen”. Työpajaa vetivät informaatikko Kaisu Clarot Oulun yliopiston kirjastosta, tietoasiantuntija Aino Helariutta laurea-ammattikorkeakoulusta sekä tietoasiantuntija Kati Syvälahti Tampereen yliopiston kirjastosta.

Videoviesti on julkaistu Laurea LibGuides -sivustolla “Avoimet oppimateriaalit

Videoviesti on lisäksi suoraan katsottavissa Laurean videopankin kautta täältä

Ajatuksia oppimateriaalien avaamisesta / yliopistonlehtori Petteri Muukkonen, HY, CRITICAL

CRITICAL mukana tilaisuudessa “HRI Loves Developers: Tiedosta kartta”, 8.6.2023

HRI Loves Developers: Tiedosta kartta -tapahtumassa 8.6.2023 opastettiin osallistujia tilastojen visualisointiin kartalla eri tavoin. CRITICAL:in Petteri Muukkonen piti keynotepuheenvuoron aiheesta “Mitä lisäarvoa saadaan tilastojen esittämisestä kartalla?”  ja kertoi karttojen hyvän visualisoinnin tärkeydestä ja hyvistä käytännöistä.

Tapahtumatallenne on katsottavissa Helsinki Region Infoshare (HRI) Youtube-kanavalta:

HRI Loves Developers: Tiedosta kartta (8.6.2023)

Meijän polku -sivusto loi lähiluonnon saavutettavuuden matriisin YLLI:n tulosten pohjalta

Keskisuomalainen kansanterveyden ja hyvinvoinnin edistämisliike Meijän polku – liiku ja huilaa Keski-Suomessa oivalsi hyödyntää YLLI-hankkeen havaintoja liikuntapaikkojen saavutettavuuden ulottuvuuksista (ks. Virmasalo ym. 2022), kun he halusivat vertailla rakennettuja liikuntapaikkoja ja lähiluontoa liikkumisympäristöinä. Fysioterapeutti Juho Jäppinen kirjoitti aiheesta nettiartikkelin, jossa hän myös visuaalisesti kaavakuvana vertaili näitä saavutettavuuden ulottuvuuksia. Vertailussaan Jäppinen on nähnyt, että lähiluonnolla on monet saavutettavuuden ulottuvuuksista paremmat kuin rakennetuilla liikuntapaikoilla. Parempi tilanne monen saavutettavuudne ulottuvuuden kannalta ei ole ainoa lähiluonnon etu liikkumisympäristönä. Rakennetut kohteet ovat usein vain yhden lajin suorituspaikkoja, kun lähiluonto tajoaa monipuolisempia mahdollisuuksia, ja näin ollen myönteisiä terveysvaikutuksia löytyy enemmän.

Lähteet:

Jäppinen, J. Lähiluonnon saavutettavuus. Meijän polku -sivusto.

Virmasalo, I., Simula, M. & Muukkonen, P. (2022). Liikuntapaikkojen ja -palveluiden saavutettavuuden ulottuvuudet spatiaalisesta sosiaaliseen. YLLI blog 14.2.2022

YLE Uutiset ja Lääkärilehti uutisoivat YLLI-hankkeen tuloksista

Keskeiset tuloksemme ja havaintomme, jotka kokosimme sunnittelijoille ja ammatilaisille suunnattuun julkaisuun “Matkalla kohti liikunnan yhdenvertaisuutta – työkaluja monialaiseen liikuntasuunnitteluun” on herättänyt kiinnostusta. Tuloksista uutisoivat Helsingin yliopisto pääuutisissaa, YLE Uutiset verkossa sekä tuoreimpana Lääkärilehti.

Helsingin yliopisto: Alavireinen mieliala sekä ajanpuute suurimmat syyt liikkumattomuuteen, 16.3.2023

YLE Uutiset: Tuntuuko, ettei aika tai fiilis riitä liikunnan harrastamiseen? Nämä syyt nousivat esiin, kun tutkijat selvittivät liikunnan esteitä, 18.3.2023

Lääkärilehti: Hienot ja lähellä olevat liikuntapaikat eivät takaa, että niitä käytetään, 20.3.2023


Lähdekirjallisuus:

Muukkonen, P; Ehnström, E; Hasanen, E; Hintsanen, L; Laakso, T; Nurmi, M; Pyykönen, J; Salmi, L; Salmikangas, A-K; Simula, M; Virmasalo, I; Vänttinen, L (2022). Matkalla kohti liikunnan yhdenvertaisuutta – työkaluja monialaiseen liikuntasuunnitteluunDepartment of Geosciences and Geography C22, 85 s. + 11 liites. http://hdl.handle.net/10138/356119 Geotieteiden ja maantieteen osasto, Helsingin yliopisto: Helsinki.