Teaching and learning material

Tarinakarttojen (StoryMaps) kirjasto geomedian ja paikkatiedon perusteista

Olemme laatineet tarinakarttoja (StoryMaps) oppimateriaaliksi, jotka avaavat oppijalle muun muassa, että mitä tarkoittavat geomedia ja paikkatieto, mitkä ovat paikkatiedon perusteet, miten laaditaan hyvä karttoja jne. Storymapit on koottu omalle alasivulleen tänne. Tarinakartat ovat laatineet Johanna Hokkinen, Michaela Söderholm ja Annika Luoma maantieteen syventävien opintojen projektikurssilla “GEOG-G303 GIS Project Work”, jonka opettajana toimi yliopistonlehtori Petteri Muukkonen. Tarinakartat on laadittu yhteistyössä Critical-hankkeen kanssa. Tarinakartat pohjautuvat aiemmin julkaisemiimme oppimateriaaleihin, jotka löytyvät Avointen oppimateriaalien kirjastosta geomedia- ja paikkatietokokoelman alta.

Tarinakarttojen kirjastomme sisältää seuraavat StoryMapit:

Avointen oppimatriaalien kirjasto, kokoelma paikkatiedon (GIS) oppimateriaaleista

Tähän kokoelmaan on koottu paikkatiedon (GIS) opetukseen ja oppimisiin liittyviä ohjemateriaaleja. Materiaaleja voi käyttää niin paikkatietokurssien kurssimateriaalina, opettajan tukiaineistona tai opiskelijan itseoppimismateriaalina. Osa kokoelman materiaalista sopii myös lukion maantieteen kursseille geomedian opetukseen. Kokoelma on saatavissa Avointen oppimateriaalien kirjastossa.

Paikkatiedon ja geomedian keskeisiä käsitteitä ‒ Oppimateriaalia maantieteen opetukseen perusopetuksessa ja lukiossa

Opettajan materiaalit on ladattavissa myös Avointen oppimateriaalien kirjastossa.

Ohjekortit karttojen visualisointiin

Kaikki kortit on ladattavissa myös Avointen oppimateriaalien kirjastossa.

Ohjekortit suomalaisten avointen paikkatietoaineistojen lataamiseen

Kortit ovat ladattavissa Avointen oppimateriaalien kirjastossa.

Instruction cards to download Finnish open access GIS datasets

All instructions cards are available in the Library of Open Educational Material.

Introduction videos for good map visualization

All introduction videos are available in the Library of Open Educational Material.