Projects

Paikkatiedon jatkokurssi ja Geo-python -koulutus, Traficom

HY+ at the Dubai World Expo - Worlddidac

Toteutamme yhdessä HY+:n kanssa kaksi täydennyskoulutuskurssia: paikkatiedon jatkokurssin sekä alkeet pythonin käytöstä paikkatietotyöskentelyssä Traficomin merkikartoituksen osaston henkilöstölle 2022-2023. Voitimme kaksi tarjouskilpailua tilauskoulutuksista. Kouluttajina toimivat Alex Nylander ja Amanda Ojasalo.

Paikkatiedon peruskurssi, Traficom

HY+ at the Dubai World Expo - Worlddidac

Toteutimme yhdessä HY+:n kanssa täydennyskoulutuskurssin paikkatiedon perusteista Traficomin merkikartoituksen osaston henkilöstölle 2021-2022. Voitimme tarjouskilpailun tilauskoulutuksesta. Kouluttajana toimi Alex Nylander.

Opettajien akatemian kehittämisprojekti / Teachers’ Academy development project

Funded by the Teachers’ Academy (University of Helsinki). Funding period is 2021 – 2023. The Teachers’ Academy funds totally 50 000 € for developing teaching and learning in the department as well as Academy member’s personal professional development.

Yhdenvertainen liikunnallinen lähiö (YLLI) / Equality in Suburban Physical Activity Environments

Funded by “Lähiöohjelma 2020-2022“. Funding period is 1.9.2020 – 31.12.2022. External funding >1 million EUR. Consortium partners are University of Helsinki, Geography & University of Jyväskylä, Social sciences in sports. Closely together with the Digital Geography Lab, University of Helsinki.


Technological and Societal Innovations to Cultivate Critical Reading in the Internet Era (CRITICAL)

Funded by the Strategic Research Council (SRC) together with the Academy of Finland. Funding period is 1.10.2020 – 30.9.2023 and the possible second phase 1.10.2023 – 30.9.2026. The University of Helsinki and PhD Petteri Muukkonen lead the WP 5 in the consortium (work package’s decision number 335730; consortium’s decision number 335625). See more in https://educritical.fi/fi/

Total external funding for the Work package 5 is >1 million EUR (the first phase > 600 000 € and the possible second phase >400 000 €). And the total external funding for the whole consortium is ~5.7 million EUR. The consortium partners are Tampere University (leader), University of Jyväskylä, University of Oulu, and University of Helsinki. This consortium is funded from the Strategic Research Council’s and the Academy’s call “Information literacy and evidence-informed decision-making (LITERACY)“. For funding decisions see the link.

Tasa-arvoinen yhteiskunta – STN

Maantieteen opetus monikulttuurisessa luokassa / Geography teaching in multicultural classroom

A research project studying learning and teaching in the geography classroom with immigrant-origin students. Project started at 2015 and still continues.