Etusivu / Home / Hemsida

Tutkimus- ja kehityshanke YLLI 2.0 pyrkii parantamaan liikuntamahdollisuuksien saavutettavuutta.  Tavoitteena on vakiinnuttaa ja jatkokehittää YLLI-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kehitettyjä toimintoja vastaamaan erilaisia olosuhteita ja erikokoisia kuntia ympäri Suomen. Tämä toteutetaan yhteiskehittämällä kuntien asiantuntijoiden kanssa YLLI-hankkeen ensimmäisen vaiheen tuotoksia. Ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin esimerkkilähiöiden Jyväskylän Huhtasuon ja Helsingin Kontulan avulla suomalaisten lähiöiden asukkaiden liikkumista ja erityisesti yhdenvertaista mahdollisuutta erilaisiin liikuntaharrastuksiin, aktiivisiin kulkumuotoihin ja liikunnalliseen elämäntapaan. Hankkeessa kehitettiin lisäksi työkaluja liikuntapaikkasuunnittelun tueksi.

Lue lisää tuloksistamme YLLI-hankkeen loppuraportista:

Muukkonen, P., Ehnström, E., Hasanen, E., Hintsanen, L., Laakso, T., Nurmi, M., Pyykönen, J., Salmi, L., Salmikangas, A-K., Simula, M., Virmasalo, I. & Vänttinen, L. (2022). Matkalla kohti liikunnan yhdenvertaisuutta: työkaluja monialaiseen liikuntasuunnitteluun. (Department of Geosciences and Geography C 22). Helsingin yliopisto. http://hdl.handle.net/10138/356119


Hyvinvoivat asukkaat tarkoittavat myös hyvinvoivaa asuinaluetta

YLLI 2.0 -kehittämishanke alkoi keväällä 2023 ja tavoitteena on jatkaa kevääseen 2026, ja kattaa valtakunnallisesti kaikki kiinnostuneet kunnat ja kuntaryhmittymät. Tällä hetkellä järjestämme ja suunnittelemme työpajoja ja seminaareja kiinnostuneiden kuntien kanssa ja tiedotamme eri tahoja hankkeestamme. Jos haluat kuulla lisää tai järjestää saavutettavuustyöpajan kunnassasi tai organisaatiossasi, olethan yhteydessä hankkeen projektisuunnittelijaan: Liisa Vänttinen.

YLLI 2.0 -hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö, liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset -kehittämisavustuksella.

YLLI- hankkeen ensimmäistä vaihetta rahoitti ympäristöministeriö osana Lähiöohjelmaa 2020-2022.

YLLI-hankkeessa ovat mukana Helsingin yliopiston tutkimusyhmät Geography of Well-being and Education ja Digital Geography Lab, Jyväskylän yliopiston liikunnan yhteiskuntatieteiden tutkijat, Jyväskylän yliopiston koordinoima LIPAS-palvelu, Aluehallintovirasto sekä Liikuntatieteellinen Seura ry. Lähiöohjelman 2020-2022 rahoittamassa vaiheessa mukana olivat lisäksi Helsingin kaupunki sekä Jyväskylän kaupunki.

Uusimmat blogijulkaisut:

LUE: YLLI-hankkeen politiikkasuositus (3/2023): LIIKUNNAN HARRASTAMISEN ESTEITÄ TULISI POISTAA LÄHIÖISSÄ

In English

Research and development project YLLI 2.0 ( Equality in suburban physical activity environments ) aims to improve the accessibility of physical activity opportunities. The goal is to institutionalize and further develop the functions developed in the first phase of the YLLI project to meet various conditions and sizes of municipalities across Finland. This is achieved by co-developing the outputs of the first phase of the YLLI project with experts and municipal representatives. In the first phase, the physical activity of Finnish suburban residents and, in particular, their equal opportunities for various physical activities, active modes of transport, and an active lifestyle were mapped using the example suburbs of Huhtasuo in Jyväskylä and Kontula in Helsinki. The project also developed tools to support the planning of sports facilities.

YLLI 2.0 development project started in spring 2023 and aims to continue until spring 2026, covering all interested municipalities nationwide. Currently, we are organizing and planning workshops and seminars with interested municipalities and informing various stakeholders about our project. If you would like to hear more or organize an accessibility workshop in your municipality or organization, please contact the project planner, Liisa Vänttinen.

YLLI 2.0 project is funded by the Ministry of Education and Culture, with a national development grant for an active lifestyles.

The first phase of the YLLI project was funded by the Ministry of the Environment as part of the Suburban Programme 2020-2022.

The collaborators of the YLLI 2.0-project are the research groups Geography of Well-being and Education and Digital Geography Lab from the University of Helsinki, the Social Sciences of Sport researchers from the University of Jyväskylä, the LIPAS service coordinated by the University of Jyväskylä, the Regional State Administrative Agency, and the Finnish Society of Sport Sciences. In the first phase funded by the Suburban Programme 2020-2022, the City of Helsinki and the City of Jyväskylä were also involved.


Uutiset / News / Nyheter

Liikuntapolitiikan koordinaatioelimen LIPOKO:n vieraana Opetus- ja kulttuuriministeriössä 23.5.2024 – Teemana digitaalisuus

YLLI- ja YLLI 2.0 -hankkeet kutsuttiin kertomaan havainnoista ja tuloksista liittyen liikunnallisen elmäntävän edistämiseen, ja erityisesti tiedon saatavuuden ja saavutettavuuden sekä digitaalisuuden näkökulmista. YLLI:iä edusti tilaisuudessa asiantuntijaesitelmöitsijänä Petteri Muukkonen. YLLI-tutkimushankkeessa havaittiin kaksi tärkeää näkökulmaa digitaalisuuteen. Ensinnäkin tunnistimme liikunnan ja liikunnallisen elämäntavan saavutettavuuksissa useita ulottuvuuksia, ja niistä yksi on tiedon saavutettavuuden ulottuvuus. Digitaalisesti saatavilla oleva tieto …

YLLI 2.0 -hankkeelle jatkorahoitus

YLLI 2.0 -hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen opetus- ja kulttuuriministeriön Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset -rahoituksesta. Uusi rahoitus kattaa toimintakauden 1.6.2024-31.5.2025. Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksen päätavoitteena on lisätä väestön liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta Suomessa koko elämänkulussa ja erityisesti vähän liikkuvien keskuudessa. Avustuksen turvin YLLI 2.0 jatkaa liikkumisen saavutettavuuden yhteiskehittämistä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa myös seuraavan …

People and Planet 2024

YLLI (Equality in suburban physical activity environment) project participated in the international People and Planet Conference in Lahti on February 13-15, 2024. The aim of the conference was to examine the connections between individual health and planetary health and to discuss ways to protect and improve planetary well-being. Scientists shared research results, proposed solutions, and …