Etusivu / Home

Tutkimushanke ”Yhdenvertainen liikunnallinen lähiö (YLLI)” on Helsingin yliopiston maantieteilijöiden ja Jyväskylän yliopiston liikunnan yhteiskuntatieteilijöiden yhteinen hanke, joka on osa ympäristöministeriön koordinoimaa Lähiöohjelmaa 2020-2022. Hankkeessa kartoitetaan esimerkkilähiöiden Jyväskylän Huhtasuon ja Helsingin Kontulan avulla suomalaisten lähiöiden asukkaiden liikkumista ja erityisesti yhdenvertaista mahdollisuutta erilaisiin liikuntaharrastuksiin, aktiivisiin kulkumuotoihin ja liikunnalliseen elämäntapaan sekä kehitetään työkaluja liikuntapaikkojen suunnittelun tueksi.

Hyvinvoivat asukkaat tarkoittaa myös hyvinvoivaa asuinaluetta

Tutkimuksen toteutuksessa ovat mukana Helsingin yliopiston tutkimusyhmät Geography of Well-being and Education ja Digital Geography Lab, Jyväskylän yliopiston liikunnan yhteiskuntatieteiden tutkijat, Jyväskylän yliopiston koordinoima LIPAS-palvelu, Helsingin kaupunki sekä Jyväskylän kaupunki. Tutkimushankkeen toteutusaika on 1.9.2020-31.12.2022.

YLLI-tutkimus löytyy myös Instagramista https://www.instagram.com/ylli_tutkimus/.

Briefly in English

The research project ”Equality in suburban physical activity environments” is a co-project of geographers from the University of Helsinki and social scientists of sports from the University of Jyväskylä. The project studies active lifestyles, sports activities and especially residents’ equal possibilities to access sport facilities and physical activity environments in Finnish suburbans. Our special study areas are the Huhtasuo suburban in the city of Jyväskylä and the Kontula suburban in the city of Helsinki. Research results provides information to support decision making and planning. 

Specially, the project studies the applicability of GIS (geographic information systems) when supporting decision making and planning. The project is developing new GIS data outputs and even indicators and tools to describe the spatial and temporal nature of residents’ activities and active lifestyles. It has been noticed earlier that active and healthy lifestyles helps to prevent exclusion. 

The project combines researchers from the research group Geography of Well-being and Education and Digital Geography Lab from the University of Helsinki and researchers from the Social Sciences of Sport, University of Jyväskylä. The project collaborators are the LIPAS-database and service, the city of Helsinki, and the city of Jyväskylä. 


Uutiset / News

Kuntayhteistyötä liikuntapaikkojen strategisessa suunnittelussa

Tutkimushankkeemme oleellisiin tavoitteisiin kuuluu läheinen yhteistyö kuntien kanssa. Kuntayhteistyö saa hankkeissa monia muotoja temaattisista pienryhmätapaamisista hankkeen tulosten esittelytilaisuuksiin. Lisäksi on käyty spesifimpiä, kuntien tarpeista nousevia kommentointikierroksia ja keskusteluja.  Yhtenä yhteistyöesimerkkinä tutkijat ja Helsingin kaupungin edustajat jakoivat ajatuksia Helsingin liikuntapaikkarakentamisen tukena käyttämästä arviointimallista, jossa potentiaalisia uusia hankkeita pisteytetään ja verrataan toisiinsa mallissa esitetyin kriteerein. Kommentoimme ja …

Sosiaalisesta mediasta kertyvä laaja tutkimusaineisto vaatii huolellista suunnittelua

Sosiaalinen media on monelle arkipäivää. Siellä voi keskustella tuttavien ja tuntemattomien kanssa, jakaa valokuvia, ajatuksia ja linkkejä omille seuraajilleen, sekä seurata itseään kiinnostavia henkilöitä ja keskustelunaiheita. Sosiaalinen media onkin tutkijoille mielenkiintoinen aineistolähde, sillä tavalliset ihmiset tuottavat sinne paljon sisältöä tekstien, kuvien, videoiden ja paikkatietojen muodossa. Keräämällä ja louhimalla sosiaalisen median tietoa voidaan tuottaa uutta tietoa …

Lähiöiden kouluikäisten kyselystä eväitä yhdenvertaisuustyöhön

Tutkimushankkeemme kuuluu Lähiöohjelmaan 2020-2022, jossa tavoitellaan asuinalueiden eriytymisen ehkäisemistä ja asukkaiden hyvinvoinnin lisäämistä. Tutkimuksessamme tuotamme tietoa kaupunkien asukkaiden liikkumismahdollisuuksien saavutettavuudesta kahdessa lähiössä. Yksi tärkeä työsarka on lasten ja nuorten liikunnassa. Kuten vastikään julkaistut kouluikäisten liikkumissuositukset korostavat, on pyrittävä siihen, että kaikilla olisi turvalliset ja yhdenvertaisesti saavutettavat päivittäisen liikkumisen mahdollisuudet. Hankimme tietoa lähiöiden lasten ja nuorten …