Yhteistyö / Partners / Samarbete

YLLI 2.0 -hanketta toteuttamassa:

Geography of Well-being and Education, Helsingin yliopiston hyvinvoinnin ja kasvatuksen maantieteen tutkimusryhmä, jota johtaa yliopistonlehtori, dosentti, Petteri Muukkonen

LIPAS-palvelu, tietokanta ja karttapalvelu Suomen julkisista liikuntapaikoista ja virkistyskohteista

Aluehallintovirasto

Liikuntatieteellinen Seura, LTS

Digital Geography Lab, Helsingin yliopiston geoinformatiikan tutkimusryhmä, jota johtaa professori Tuuli Toivonen

YLLI 2.0 -hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö, liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset -kehittämisavustuksella.

YLLI -hanketta toteuttamassa:

Lähiöohjelma 2020-2022

Jyväskylän kaupunki

Helsingin kaupunki

Urbaria, Helsinki Institute of Urban and Regional Studies

Helsinki Institute of Sustainability Science (HELSUS), Helsingin yliopisto

Urban Academy, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki ja Vantaan kaupunki.

YLLI- hankkeen ensimmäistä vaihetta rahoitti ympäristöministeriö osana Lähiöohjelmaa 2020-2022.